KERNPUNTEN UIT DE MILJOENENNOTA

-De werkloosheid daalt met 10.000 tot 340.000 personen. De werkgelegenheid stijgt met 75.000 banen. -De koopkracht van bijna alle huishoudens stijgt met 0,2 tot 0,7 procent. -De economische groei loopt terug van 3,25 naar 2,5 procent. -Het financieringstekort daalt met een half procent tot 4,75. -De laagstbetaalden krijgen nog dit jaar een eenmalige uitkering van 50 gulden. -Het kabinet wil de loonstijging beperken tot 3 procent.

-De inflatie komt uit op 2,5 procent. -De kinderbijslag voor het eerste kind wordt met 69 gulden per jaar verhoogd. -Voor kinderopvang komt 88 miljoen extra beschikbaar. -De burgers gaan per huishouden 228 gulden (19 gulden per maand) extra betalen voor het milieubeleid. -Er komt een 'Deltaplan' voor cultuurbehoud. -Op defensie wordt 1 procent bezuinigd. -De diensttijdwordt met ingang van de lichting van 29 oktober 1990 met twee maanden verkort tot 12 maanden. -Stadsvernieuwing wordt met 43,1 miljoen gulden gekort.

-De huurverhoging bedraagt volgend jaar opnieuw 3 procent. -Gehandicapten gaan zelf meebetalen aan voorzieningen in hun woning. -Werkgevers worden verplicht te registreren hoeveel arbeidsongeschikten zij in dienst hebben. -De aanleg van sommige wegenwordt wegens bezuinigingen vertraagd. -Ambtenaren krijgen stakingsrecht, met uitzondering van de krijgsmacht. -Op fysiotherapie wordt volgend jaar 60 miljoen gulden bezuinigd. -Het automatisme dat alle kosten voor het openbaar onderwijs ook aan het bijzonder onderwijs worden vergoed, wordt gedeeltelijk afgeschaft. -Het bedrijfsleven moet volgend jaar 150 miljoen meebetalen aan het beroepsonderwijs. -AIDS-voorlichting zal zich in Rotterdam en Amsterdam ook richten op zeelieden. -Begin volgend jaar wordt een zilveren munt van 50 gulden geslagen ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van het koninklijk paar. -De BVD moet alert blijven op inlichtingendiensten van de Sovjet-Unie omdat deze nog steeds inbreuk maken op 'essentiele belangen' in Nederland. -Er komt een inzamelsysteem voor oude koelkasten. -Meer politie-assistenten gaan het eenvoudige politie werkdoen. -Het ministerie van justitie gaat 'daadwerkelijk een begin maken' met het terugdringen van alle vormen van criminaliteit.