Industrieele Mij

Het nettoresultaat van Industrieele Maatschappij is in het eerste halfjaar gedaald van fl.6 , miljoen tot fl.5 miljoen. Niettemin keert de vennootschap over het vergrote aandelenkapitaal een onveranderd interimdividend uit van fl.3,60. De omzet steeg in de verslagperiode van fl.127 miljoen tot fl.131 miljoen. De winstdaling kwam geheel voor rekening van de sterk achtergebleven resultaten bij Industrial Mouldings (tuinmeubelen). Alle andere werkmaatschappijen hebben aan de verwachtingen voldaan.

Door conversie is het uitstaande aandelenkapitaal sinds 30 juni 1989 met 16 procent toegenomen tot 594.000 aandelen. De winst per aandeel is daardoor in het eerste halfjaar uitgekomen op fl.8,42 tegen fl.11,77 in de eerste helft van 1989. In verband met voorgenomen desinvesteringen is het niet mogelijk een uitspraak te doen over de resultaten in de tweede helft van 1990.