Het begint zachtjes te regenen boven het wachtendoranjevolk

DEN HAAG, 18 sept. 'Het is een geloof, die band met het koningshuis. Maar ook een kwestie van respect', zegt een zwaar gedecoreerde oud-strijder uit Almere. 'Als je respect heb voor jezelf dan heb je respect voor de koningin.'

Hij staat sinds tien uur te wachten bij de Hofvijver in Den Haag, net als andere jaren. Straks, om een uur, passeert hier koningin Beatrix op weg naar de Ridderzaal. Hij vocht bij de Amerikaanse Second Division in Korea, daarom heeft hij een ster met indianenkop op zijn rechter bovenarm. 'Ik ben een oranjeman, altijd al geweest. Dat gaat heel diep. Prins Bernhard was onze commandant in het verzet. Na de oorlog heb ik met hem kennisgemaakt. Als Hare Majesteit straks voorbij is gekomen en na de Troonrede weer terug, ga ik naar huis. Dan heb ik zo'n dag gehad.'

Er staan tranen van ontroering in zijn ogen.

Den Haag wordt vanochtend vooral bevolkt door functionarissen van de politie, de marechaussee en van de landmacht. Een eenzame militair staat onder een boom bij een veldtelefoon. Voor de Spaanse Ambassade op het Lange Voorhout loopt een rechercheur in burger, dopje in zijn linkeroor en een opvallende bult onder zijn sportjack. De politie wil geen mededelingen doen over de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn.

Bij de Ridderzaal wordt de rode loper uitgelegd. Palmen worden naar binnen gesleept. Op het Binnenhof strooien vrachtwagens zand over de klinkers om de paardehoeven straks voor uitglijden te behoeden. Het wachtend oranjevolk is samengedreven in genummerde vakken.

Het begint licht te regenen. De wachtenden trekken het hoofd tussen de schouders en kijken naar de grijze lucht. In de Kloosterkerk op het Lange Voorhout begint om kwart voor elf een gebedssamenkomst ter gelegenheid van de aanvang van het parlementaire jaar. Het orgel zet in en Bukman, Hirsch Ballin, De Koning en andere prominente CDA-politici zingen psalm 103: 1,3 en 9. 'Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren... '

In de gebeden wordt de zegen van het opperwezen gevraagd voor 'onze Koningin en allen die in de wereld regeren'. Gebeden wordt om wijsheid en volharding 'opdat onze samenleving niet ten prooi valle aan negatieve krachten'. Intussen happen Hagenaars een harinkje bij de viskar terwijl de stem van Joe Jackson uit de luidsprekers van een tribune schalt. In de buurt staat een vrouw uit Bergschenhoek onder een verschoten oranje paraplu. 'Als de koningin voorbij komt, roep ik Hoera! of Leve de koningin! net zo het uitkomt.'

    • Frank Vermeulen