FNV: Philips moet sluiting proeffabriek chips Waalreuitstellen

ROTTERDAM, 18 sept. Philips moet de aangekondigde sluiting van de proeffabriek voor mega-chips in Waalre uitstellen totdat er voldoende waarborgen zijn voor zorgvuldige overdracht van technologische kennis naar andere Philipsbedrijven. Dit zegt bestuurder H. Bijvank van de Industriebond FNV. Philips maakte begin deze maand bekend dat het concern zich terugtrekt uit het JESSI-project om statische geheugenchips te maken. Als gevolg daarvan verdwijnen in de Europese vestigingen waar componenten worden gemaakt vierduizend (van de 35.000) arbeidsplaatsen. In Nederland worden 760 banen in Eindhoven, 140 banen in Heerlen en 330 banen in Nijmegen geschrapt.

De Industriebond is na bestudering van deze plannen tot de conclusie gekomen dat er geen reele alternatieven voor de aangekondigde ingrijpende herstructurering. Wel vraagt de bond speciale aandacht voor de bijzondere positie van de proeffabriek voor mega-chips in Waalre. Een te snelle sluiting van deze vestiging zou er, aldus Bijvank, toe kunnen leiden dat kennis over de chipstechnologie verloren gaat, die ook voor andere onderdelen van het concern van waarde zou kunnen zijn. Hij vindt dat Philips te tijd moet nemen de in de proeffabriek opgebouwde kennis zorgvuldig over te dragen naar andere onderdelen binnen het concern. Daardoor zou ook het aantal gedwongen ontslagen kunnen worden beperkt. Ook de Unie BLHP (middelbaar en hoger personeel) heeft Philips gisteren laten weten akkoord te gaan met de sluiting van de proeffabriek.

Niet onzorgvuldig

Minister Andriessen (economische zaken) zal pas een beslissing nemen over de Nederlandse overheidssteun aan JESSI, het Europese technologieprogramma voor de stimulering van micro-elektronica, nadat Philips hem 'een strategische analyse heeft verschaft over haar positie in JESSI binnen de gewijzigde situatie'.

Dit heeft hij de Tweede Kamer laten weten. Andriessen vindt dat Philips ten opzichte van de overheid niet onzorgvuldig is opgetreden bij de besluitvorming de componentendivisie te reorganiseren. De overheid heeft geen rol gespeeld in de besluitvorming, maar dat zou ook onjuist zijn meent Andriessen, omdat het verantwoordelijkheden 'des ondernemers zijn'.