Eis tot heiverbod bij station Utrecht

UTRECHT, 18 sept. Omwonenden van het terrein van het voormalig Academisch Ziekenhuis in Utrecht zullen binnenkort een kort geding aanspannen tegen de gemeente Utrecht. Inzet van het geding is de gemeente te verbieden om te heien bij bouwwerkzaamheden op het terrein bij het Centraal Station. De bewoners hebben dit gisteravond besloten tijdens een informatie-avond, die was belegd door wethouder G. Mik (stadsontwikkeling). Op het betreffende terrein bouwt projectontwikkelaar Incasu woningen en kantoorpanden. In enkele historische panden langs de Catharijnesingel komen appartementen. De omwonenden hebben twee jaar geleden tijdens de inspraakprocedure schriftelijk de toezegging gekregen dat er niet zou worden geheid. Ze hadden daar om gevraagd uit angst voor schade aan hun woningen en om geluidoverlast te beperken.

De toezegging aan de bewoners is bij de gemeente echter 'uit de aandacht geraakt' en niet opgenomen in het contract met de projectontwikkelaar. Wethouder Mik weet dit gisteren aan 'een communicatiestoornis tussen ambtenaren die de bouwvergunningen voorbereidden'. De toezegging is door middel van een excuusbrief officieel weer ingetrokken. Toepassing van een alternatieve techniek, waarbij de palen worden geschroefd, kost twee tot drie miljoen extra. De gemeente is niet bereid dat te betalen.

De raadsman van de bewoners, mr. R. Ruers, constateert dat zijn clienten 'het geloof in de gemeente volledig hebben verloren'.

De projectontwikkelaar zou van de toezegging hebben geweten, maar heeft de kwestie niet bij de gemeente ter sprake gebracht. Projectmanager P. A. Nap wijst de beschuldigingen van de hand. Als raadslid heeft Ruers B en W enkele weken geleden om toelichting gevraagd op de gevolgde procedure.

In een brief heeft Ruers namens de bewoners het voorstel gedaan een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gevolgen van het heien. Aan de uitkomst daarvan zullen de bewoners zich volgens Ruers houden. Wethouder Mik wees dat voorstel gisteravond af. Net als uit eerdere onderzoeken zou daaruit volgens hem blijken dat heien verantwoord is.

Mik ziet meer in het ophangen van trillingsmeters aan de gevels. Het heien kan dan voortdurend worden gecontroleerd en zonodig stopgezet. Hij stelt bovendien een contra-expertise van de gemeente in het vooruitzicht als de verzekeringsmaatschappij eventuele schade niet wil betalen. Raadsman Ruers begrijpt die redenering niet: 'Voor de bewoners is het dan toch al te laat'.