BVD 'ruimhartig' met verstrekken informatie

De inlichtingendiensten van de Sovjet-Unie ontplooien nog steeds activiteiten die inbreuk maken op 'essentiele belangen' in Nederland. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) zal zich daarom blijven richten op de bedreigingen uit de USSR. Dit staat in het beknopte hoofdstukje over de BVD in de begroting van binnenlandse zaken. De BVD geeft wel toe dat er 'reden is tot hoop' omdat de activiteiten van inlichtingendiensten in de voormalige satellietlanden van de Sovjet-Unie 'gedifferentieerd' zijn. Spionage uit de DDR is binnenkort tot 'nul gereduceerd', voorspelt de BVD. Maar 'sommige andere landen in Oost-Europa' zullen 'hand- en spandiensten' blijven verrichten voor de Russische inlichtingendiensten. Meer concrete informatie wordt er in de samenvatting van de memorie van toelichting op de begroting niet gegeven.

Meer informatie is wel te vinden in de doorgekraste maar nog goed leesbare en per abuis verspreidde passages van de concept begroting. Zo staat er: 'De Poolse regering heeft te kennen gegeven door te zullen gaan met het inzetten van de inlichtingendienst tegen het Westen zolang dit nog voordeel oplevert voor de Poolse staat. Recente ontwikkelingen in Roemenie en Bulgarije doen vermoeden dat de inlichtingendiensten van deze landen in de toekomst nauwe banden zullen onderhouden met de Russische inlichtingendiensten'. Bevreesd is de BVD ook over acties uit Pakistan, Libie en Irak die 'wezenlijke Nederlandse belangen' aantasten. Deze landen proberen met name in ons land kennis, onderdelen en grondstoffen te verwerven ten behoeve van de ontwikkeling en de produktie van nucleaire, biologische en chemische wapens.

Ook het rechts-extremisme blijft de kop opsteken. 'Mede door toedoen van de BVD is een aantal personen gearresteerd die deel uitmaken van internationale neo-nazistische groeperingen met een militant karakter'. 'Anti-imperialistische activisten' blijven zich eveneens roeren. De BVD signaleert 'een uitstraling naar ons land van conflicten in regio's als het Midden-Oosten, Noord-Ierland en Spaans Baskenland'.

Of de recente aanslagen op Spaanse doelen in ons land iets met de ETA te maken hebben, wordt niet vermeld.

Over het reorganisatieproces bij de BVD wordt gezegd dat de aanpassingen en organisatorische vernieuwingen in 1993 zijn voltooid. Het beoogde eindresultaat zal zijn 'een dienst die systematisch wordt gelegitimeerd door de politiek'.