Bridgers tegen de 'rest van de wereld'

ZANDVOORT, 18 sept. Tijdens de eerste speeldag van het EOE Optiebeurs bridgetoernooi heeft het Nederlandse team zich uitstekend geweerd tegen de drie teams die gezamenlijk het combinatieteam 'de rest van de wereld' vormen. Het zijn vooral het Nederlandse gemengde paar Bep Vriend-Anton Maas en de ex-junior-wereldkampioenen Enri Leufkens-Berry Westra die de score in evenwicht hebben weten te houden door tegen de wereldtop vrijwel iedere ronde met winst af te sluiten. Met 175-181 staat Nederland, nadat 30 van de 120 match-spellen zijn verspeeld, met miniem verschil achter.

Tegen het Europese team en tegen het intercontinentale team werden weliswaar achterstanden opgelopen, respectievelijk 47-70 en 47-73, maar de verrassend grote nederlaag (81-38), die het favoriete Amerikaanse team vooral door toedoen van Maas-Vriend werd toegebracht, droeg er veel toe bij dat na de eerste speeldag de strijd nog geheel open is.

In het toernooi neemt Nederland het, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Nederlandse Bridge-Bond, op tegen de rest van de wereld. Het veld bestaat uit 16 paren waarvan 4 Nederlandse paren. De 12 'rest van de wereld'-paren zijn verdeeld over een Amerikaans, een Europees en een intercontinentaal team. En het toernooi levert behalve de uitslag van de match Nederland tegen de rest van de wereld ook een rangorde van de vier teams op. In het toernooi van de vier teams onderling gaat het intercontinentale team met 214 punten aan de leiding, gevolgd door Nederland met 175, Europa met 165 en Amerika met 158 punten. Ten slotte worden eveneens de individueel door de deelnemende paren behaalde resultaten gescoord. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het bridgespel dat een toernooi met een dergelijke formule plaatsvindt. In het Zandvoortse Elysee Beach Hotel wordt het vermoedelijk sterkste veld aangetroffen dat ooit in een toernooi als dit bijeen is gebracht. Behalve twee regerende wereldkampioensparen, Deas-Palmer en Meckstroth-Rodwell spelen vrijwel uitsluitend (oud-)titelhouders en medaillewinnaars, onder wie de fameuze Mahmood Zia, de Engelse coryfeeen Forrester-Robson, de Zweed Lindqvist, de Oostenrijker Fucik en de Amerikaanse oud-wereldkampioenen Mortel-Woolsey. Deze laatsten hebben in het parentoernooi na 60 van de 150 spellen een aanzienlijke voorsprong genomen, maar op de tweede en derde plaats hebben zich verrassend Maas-Vriend en Leufkens-Westra genesteld. Handhaven zij de grote vorm waarin zij verkeren, dan gaan zij een onverwacht resultaat behalen.

Vice-wereldkampioenen Marijke van der Pas en Elly Schippers houden goed stand in de middengroep, maar moesten tegen het Amerikaanse wereldkampioenschapspaar Lynn Deas-Beth Palmer een nederlaag incasseren.

    • Bob van de Velde