Boskalis

Bouwbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster heeft het voorbije halfjaar (inclusief een buitengewone bate van 4,6 miljoen gulden) een nettowinst behaald van 15 miljoen gulden, tegenover 4,5 miljoen een jaar eerder. De omzet op basis van verricht werk steeg van 306 miljoen naar 395 miljoen gulden, op basis van opgeleverde werken van 179 miljoen naar 397 miljoen.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 8,5 miljoen gulden, na afschrijvingen van 26,4 miljoen. Een jaar eerder lagen die bedragen op respectievelijk 1,3 miljoen en 25 miljoen gulden. De orderportefeuille bedroeg per medio dit jaar 597 miljoen gulden tegenover 646 miljoen het jaar ervoor.