Belgisch veto over zetel Straatsburg

Door onze correspondent BRUSSEL, 18 sept. Als Frankrijk op de komende Europese top eind oktober in Rome probeert een beslissing te forceren over Straatsburg als vaste zetel van het Europees Parlement, zal Belgie daartegen een veto indienen. Dat heeft de Belgische premier Martens gisteren aangekondigd bij beraad met een aantal Belgische Europarlementariers.

Op de agenda van de top van 27 en 28 oktober staat onder meer de definitieve vestiging van het Europees Parlement, nadat daarover eerder dit jaar verwarring was ontstaan door de aankondiging dat in Straatsburg een nieuw gebouw voor het parlement wordt gebouwd. De Belgische parlementariers zijn bang dat de Fransen, met hun steeds agressievere campagne voor Straatsburg als hoofdstad van Europa, het pleit gaan winnen. Volgens Martens zou het ondenkbaar zijn dat een definitieve beslissing over de zetel van het parlement wordt genomen zonder dat rekening wordt gehouden met het standpunt van de parlementariers zelf. Die zijn in meerderheid voor het verplaatsen van hun hoofdkwartier naar Brussel, waar de Europese Commissie zetelt en waar ook de meeste ministerraden worden gehouden.