Banken eisen aanpak landen met betalingsachterstand

ROTTERDAM, 18 sept. Het Institute of International Finance (IIF), dat 145 van de grootste commerciele banken vertegenwoordigt, waarschuwt dat het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank geen krediet meer moeten verstrekken aan landen met achterstallige renteschulden.

In zijn traditionele brief aan de vooravond van de jaarvergadering van IMF en Wereldbank, die volgende week wordt gehouden in Washington, stelt IIF-voorzitter Horst Schulmann dat landen met achterstallige renteschulden darvoor niet met nieuwe kredieten beloond moeten worden door de niet-commerciele instellingen IMF en Wereldbank. Slecht betalingsgedrag maakt commerciele banken terughoudend en moet daarom worden vermeden.

Een voorbeeld is Brazilie dat ondanks een achterstand van 7,1 miljard dollar toch vorige week met het IMF een principe-overeenkomst sloot over een nieuwe lening van 2 miljard dollar. Het IIF schat dat Brazilie dit jaar een handelsoverschot van 15 miljard dollar zal boeken en dus de betalingsachterstand op eigen kracht kan wegwerken.

Een ander voorbeeld is Argentinie dat bij de commerciele banken een achterstand heeft van 7,1 miljard dollar ondanks een verwacht handeloverschot van 6 miljard dollar. De veertien grootste schuldenlanden hebben volgens het IIF al een betalingsachterstand van 22 miljard dollar, ruim drie keer de 7 miljard dollar achterstand van begin 1989. Schulmann noemt het kortzichtig wanbetaling te stimuleren met nieuwe leningen omdat het de commerciele banken terughoudender zal maken. 'De verstrekkers van nieuw krediet stellen zich niet de vraag waar een dergelijke schuldenaar in de toekomst zijn geld vandaan moet halen'.

Hij wil daarom kwijtschelding beperken tot landen die een goed betalingsgedrag hebben vertoond.

Het IIF berekent dat aan het eind van dit jaar de vijftig belangrijkste schuldenlanden in de Derde Wereld een totale schuld van 1.300 miljard dollar hebben, waarvan 605 miljard dollar door overheden is verstrekt, 577,5 miljard door de commerciele banken en 118,1 miljard door andere financiele instellingen. De schuldenlanden zijn dus voor ongeveer de helft van hun leningen van de commerciele banken afhankelijk.

In zijn brief, formeel gericht aan de voorzitters van het ontwikkelingscomite van IMF en Wereldbank en het beleidsbepalende interimcomite van het IMF, klaagt Schulmann ook dat de commerciele banken de afgelopen jaren al voor 60 miljard dollar hebben kwijtgescholden. Dit jaar zullen de banken naar verwachting een streep zetten door het recordbedrag van 21,9 miljard dollar aan schulden tegen 12,4 miljard in 1989 en 17,3 miljard in 1988. Het IMF kan om technische redenen geen schulden kwijtschelden.

Volgens het IIF zijn een aantal landen er de dupe van dat ze hoofdzakelijk bij het IMF en de Wereldbank hebben geleend en dus de kwijtscheldingen door de commerciele banken aan hun neus voorbij zien gaan. Naast Brazilie en Argentinie hebben nog vijf andere landen een betalingsachterstand van meer dan een half miljard dollar: Peru (2,96 miljard), Ecuador (1,5 miljard), Ivoorkust (815 miljoen), Polen (720 miljoen) en Panama (530 miljoen).