Ambtenaren in Haagse regio moeten inschikken

Sommige ambtenaren die in Den Haag of omgeving werkzaam zijn zullen de komende jaren wat moeten inschikken. De Rijksgebouwendienst (RGD) wil 26 panden afstoten en bestaande en nieuwe gebouwen beter gebruiken. Het aantal van 26 moet worden opgeteld bij de 68 gebouwen waarvan al bekend was dat het Rijk ze zou verlaten, vooral in verband met de nieuwbouw van de ministeries van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer en van sociale zaken.

Dit blijkt uit een rapport van de RGD dat als bijlage bij de rijksbegroting is verschenen. Het rapport bevat voor de periode tot 1995 een analyse voor Den Haag en omstreken (Rijswijk, Voorburg, Leidschendam en Wassenaar). In deze regio beheert de RGD 249 gebouwen, waar ongeveer 38.500 mensen werkzaam zijn. Voor vijf andere regio's worden soortgelijke analyses gemaakt. Volgens het Rijkshuisvestingsplan moeten de huisvestingskosten per ambtenaar met 10 procent worden verminderd.

De ministeries en andere rijksgebouwen kunnen in de Haagse regio met 6,7 procent minder bruto vloeroppervlak toe. Dat is onder meer te bereiken door het oppervlak per ambtenaar terug te brengen van 51,2 vierkante meter in 1989 naar 48 vierkante meter in 1994. Gebouwen moeten flexibeler worden gebruikt. De RGD gaat na waar 'overruimte' is. Daarvan is in elk geval sprake bij het ministerie van buitenlandse zaken. Volgens de RGD is in dit gebouw nog plaats voor 500 tot 700 ambtenaren. Op ministeries die volgens de RGD te veel ruimte hebben, zal plaats moeten worden gemaakt voor andere rijksdiensten. De ambtenaren worden meer geconcentreerd in grote gebouwen, waarvan gemeten in vierkante meters straks 68 procent nabij knooppunten van het openbaar vervoer is gevestigd.