Afrikaanse pest

De paarden die onlangs in het zuiden van Spanje zijn gestorven, hadden niet de zo gevreesde Afrikaanse pest. Onderzoek heeft dit uitgewezen. In Tokio, waar het IOC momenteel bijeen is, wordt daarom ook aangenomen dat de hippische disciplines in 1992 normaal in Barcelona kunnen worden gehouden. Aanvankelijk heerste daarover veel twijfel, nadat een uit Afrika overgewaaide epidemie in Spanje veel slachtoffers onder de paarden eiste. Het gevaar leek geweken, totdat onlangs bekend werd dat in het zuiden van het land opnieuw 28 paarden waren overleden. Sectie op twee van die dieren wees echter uit, dat er in dit geval sprake was van vergiftiging. De beesten hadden besmet water gedronken. In 1989 stierven bijna 1000 paarden als gevolg van de epidemie.