Aanvragen subsidie blijft moeilijk

Ik kwam op het idee als stagiair in de Tweede Kamer, toen een VVD-parlementarier groepen agrariers hielp bij het aanvragen van WIR-subsidie. Ik dacht: als je daar al hulp bij nodig hebt, hoe zal het dan bij andere subsidieregelingen wel niet zijn. We zijn met z'n drieen begonnen, allen studenten van de Universiteit Twente. Het kostte ons een jaar om een redelijk beeld te krijgen van de subsidieregels. In 1982 hebben we een maatschap opgericht. We kregen zelf startsubsidie via de Twentse universiteit en later nog acht subsidies.

Onze eerste opdrachtgever was Holec. Het bedrijf dacht dat het niet in aanmerking kwam voor scholingssubsidies. De aanvraag was een boekwerk van dertig centimeter, want voor elke werknemer waren er aparte formulieren. Holec kreeg tweehonderdzestigduizend gulden, waarvan de helft van de EG. Het was ons eerste succes. Ons bedrijf heeft nu ruim zestig medewerkers. Vorig jaar is er een tweede vestiging bij gekomen en ook in Duitsland zijn we actief. Samen met de Twentse universiteit hebben we nu een data-base ontwikkeld met alle subsidieregelingen van Nederland en de EG. Dat heeft ons tien manjaar gekost. Drie full-time consultants doen niks anders dan de data op peil houden.

We bemiddelen voor overheidsinstellingen, bedrijven en non-profit-organisaties. Ons tarief hangt af van de overeenkomst met de opdrachtgever. Bij subsidie-aanvragen werken we op basis van 15 procent. We doen ook subsidie-potentie-onderzoeken, waarvoor we een aparte prijs rekenen.

Als je kijkt naar de subsidiejungle, zie je voortdurend nieuwe regelgeving. De houding van de overheid is tweeslachtig. Ze wil eenvoudige regels, maar maakt ze door allerlei verfijningen steeds ingewikkelder. Het is natuurlijk terecht dat de overheid kijkt naar het effect van subsidies. Maar door overal een procent af te halen kijk je niet naar het nut; je moet naar elke individuele regeling kijken. Subsidies kunnen natuurlijk best een goed doel dienen. Als de overheid onze expertise vraagt, zouden we zo'n opdracht aanvaarden.

De vooruitzichten voor ons bedrijf zijn positief. Ik verwacht vooral van de EG nog veel werk. Je ziet een tendens dat de EG meer gaat doen aan bedrijfssubsidies, waar men eerder meer was gericht op fundamenteel onderzoek. En ik moet nog zien dat de Nederlandse subsidieregels eenvoudiger worden. Het aanvragen van subsidie zal altijd een moeilijke en tijdrovende zaak blijven. (HB)

    • Directeur van Consultantsbureau Pno
    • Drs. R. Noltes
    • Europese Gemeenschap