Het nieuws van 18 september 1990

Verdeeldheid over opzet van instituut voor vormgeving

ROTTERDAM, 18 sept. Het plan van het ministerie van WVC voor een nieuw op te richten instituut voor vormgeving wordt met terughoudendheid ontvangen. Vorige week stuurde minister d'Ancona (WVC) een nota naar de Raad voor de Kunst en naar de Tweede Kamer, waarin zij pleitte voor zo'n instituut. Dit zou zich moeten bezighouden met documentatie, tentoonstellingen en publicaties over vormgeving in Nederland. Vooral over de voorgestelde deelname van het ministerie van economische zaken (EZ) heerst echter verdeeldheid; het 'beroepsveld' vindt het verontrustend dat de twee ministeries over de financiering nog geen overeenstemming hebben bereikt. In de nota wordt gesteld dat EZ evenals WVC een bedrag van omstreeks 1,4 miljoen gulden zou moeten bijdragen. De Bond van Nederlandse Ontwerpers (BNO) is volgens directeur Rob Huisman bereid deel uit te maken van een nieuw instituut. 'De tijd is er rijp voor, ook met een EZ-poot. Maar er mag bij de oprichting niet te veel tijd en geloofwaardigheid verloren gaan met zoeken naar een taakverdeling. Subsidie uitsluitend door WVC zou een te wankele basis zijn. Bovendien zou dat een deel van onze leden niet aanspreken, want je hoeft dan niet te verwachten dat het belang van de promotie richting bedrijfsleven daarin groot zal zijn.' De Stichting Dutch Form is volgens voorzitter Reinier Sinaasappel blij met het verschijnen van de nota, 'al was het omdat de Raad voor de Kunst pas dan over de subsidieaanvraag van Dutch Form wil adviseren'.