Werkgroep onderzoekt drugshandel Antillen

AMSTERDAM, 17 sept. Minister Hirsch Ballin (justitie en Antilliaanse en Arubaanse zaken) heeft met zijn Arubaanse collega van Justitie Croes afgesproken een gezamenlijk werkgroep in het leven te roepen voor geintensiveerde samenwerking in de strijd tegen de drugshandel.

Hirsch Ballin zei dit gisteren op Schiphol na een bezoek van een week aan de Antillen en Aruba. De Nederlandse minister van justitie bevestigde dat een speciaal team van de Haagse politie dat een onderzoek instelt naar cocainehandel tussen Suriname, de Antillen en Nederland telefoongesprekken heeft afgeluisterd van mensen die ervan worden verdacht omvangrijke cocainetransporten te organiseren. In die telefoongesprekken wordt verscheidene keren gewag gemaakt van de contacten die de Arubaanse minister Croes zou hebben met drugskartels en betalingen van 600.000 dollar die hij van een drugsdealer zou hebben ontvangen.

Volgens Hirsch Ballin is er echter geen reden voor bijzondere ongerustheid. 'Het interpreteren en beoordelen van de veelheid aan gegevens uit het onderzoek is professioneel werk. Daar zijn mensen voor opgeleid bij Justitie dus we moeten voorzichtig zijn met het trekken van conclusies', aldus de minister. Croes komt volgens hem 'indirect voor' in het dossier. 'De minister van justitie op Aruba is bovendien niet de enige die Croes heet op Aruba'.

Overigens staat in de verslagen van de telefoontaps de naam Hendrik Croes en tussen haakjes Minister op Aruba. 'Naar onze maatstaven is er geen reden tot het instellen van een verder opsporingsonderzoek', aldus de minister. Een onderzoek dat in dit geval zou moeten worden uitgevoerd door de procureur-generaal van het gemeenschappelijk hof van justitie van de Antillen en Aruba mr. R. Pietersz.

Op de vraag of de minister honderd procent overtuigd is van de integriteit van zijn collega Croes, antwoordde Hirsch Ballin dit 'een onredelijke vraag' te vinden. 'Ik kan voor niemand een bewijs van onschuld geven. Croes heeft tegenover mij kenbaar gemaakt de opsporing en vervolging van drugscriminelen te willen intensiveren'.