VS en EG geven vaste vorm aan hun politieke dialoog

ROME, 17 sept. De Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap willen hun onderlinge politieke dialoog een vaste vorm geven, waarbij ad-hoc-contacten worden vervangen door een formele overlegstructuur. Op 12 november zal hierover een akkoord worden ondertekend. Dit heeft een woordvoerder van de Italiaanse regering zaterdag bekendgemaakt na het gesprek van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, met de Italiaanse premier, Giulio Andreotti. Italie is dit half jaar 'voorzitter' van de EG. Het akkoord zal worden ondertekend tijdens een bezoek van Andreotti aan Washington. Baker had eind vorig jaar voorgesteld de relatie tussen de VS en de EG te institutionaliseren, en de Twaalf hadden in juni op de EG-top in Dublin daarmee ingestemd. De Italiaanse minister van buitenlandse zaken Gianni De Michelis, zaterdag op bezoek in Moskou, heeft gezegd dat op 26 september de EG en de Sovjet-Unie een gezamenlijke verklaring over de Golfcrisis zullen uitgeven. Dat zal gebeuren na een ontmoeting tussen Sovjet-minister van buitenlandse zaken Sjevardnadze en zijn EG-collega's.

De Michelis onthulde verder dat de Gemeenschap overweegt een hulpprogramma voor de Sovjet-Unie op te stellen dat uit vier onderdelen bestaat: een krediet (genoemd wordt een bedrag van vijf miljard dollar) bestemd voor monetaire stabiliteit en gericht op het convertibel maken van de roebel, een fonds voor steun aan de betalingsbalans, een programma voor exploitatie van energiebronnen in de Sovjet-Unie (gebaseerd op het zogeheten plan-Lubbers), en een programma om de communicatiesystemen in de Sovjet-Unie te verbeteren.