Veto!

Bestonden er maar geen buitenlanders, dan zou het misschien ooit nog goed komen met Nederland. Al die asielzoekers, al die Surinamers, Turken, Marokkanen en andere migranten om een oer-Hollandse vraag te stellen: wat kopen we ervoor? Ze maken ons nerveus, ze lopen ons in de weg, ze confronteren ons met ons slechte geweten. Ze komen van onze sociale voorzieningen profiteren, maar de enigen die dat mogen, zijn wijzelf, want wij hebben er tenslotte voor betaald. Opgedonderd dus.

Bent u daar nog? Nee, u spreekt niet met Janmaat, althans, u spreekt niet meer alleen met Janmaat, u hoort nu het gesunde Volksempfinden van Nederland. Wij, de vertegenwoordigers van dit altijd waakzame volksgevoel, hebben een nieuwe vereniging opgericht: de VETO (Vereniging Tegen Ongewensten). We hebben een moeilijke periode achter de rug. Vijf jaar geleden kregen we met onze ideeen geen poot aan de grond in de Nederlandse samenleving. Men identificeerde ons onmiddellijk met de Centrumpartij. Wij van de VETO prijzen ons achteraf gelukkig dat we hebben volhard in onze zendingsarbeid. Aan alles is te merken dat onze ideeen de laatste tijd in een vruchtbaardere bodem vallen. Overdrijven wij? Geenszins. Als u vorige week in het Westbrabantse dorpje Huijbergen was geweest, zou u ons optimisme begrijpen. De 2.000 inwoners van dit schattige, katholieke Westbrabantse dorpje pikken het niet dat WVC er tijdelijk 250 asielzoekers wil onderbrengen. Een volle zaal riep daar tegen een ambtenaar van WVC: het is tuig, het zijn verkrachters, dieven, AIDS-dragers en uiteraard: profiteurs.

Een incidenteel succes voor VETO? U onderschat onze vereniging. Voila: volgens Het Parool vroeg WVC aan zes gemeenten met meer dan 50.000 inwoners Almere, Lelystad, Hoorn, Velsen, Hilversum en Zaanstad of zij tijdelijk asielzoekers wilden opvangen. Helaas, helaas, zeiden deze gemeenten, wij erkennen de nood, maar wij hebben geen plekje meer vrij. Vooral om de hypocrisie van Lelystad hebben wij bij VETO hartelijk moeten lachen. Geen plekje meer vrij in Lelystad? Was Lelystad niet die spookstad waaraan inmiddels een fiks aantal inwoners in suicidale doodsnood was ontsnapt? En inderdaad: wat lezen wij verderop in Het Parool onder de kop 'Effectieve aanpak leegstand Lelystad'? Een citaat van Geert-Jan Sikkens, hoofd van de Woningbouwvereniging Lelystad: 'Als de leegstand over een paar jaar is weggewerkt, zit mijn werk er op.' Houd stand, waarde Sikkens, en vooral: houd leeg in stand! Bezwijk niet onder de druk van WVC die u binnen een week van uw lege woningen wil afhelpen!Wat de VETO vooral deugd doet, is het feit dat ons gedachtengoed inmiddels tot alle lagen van de bevolking is doorgedrongen. Zo lazen wij onlangs in Vrij Nederland een artikel over de teleurgestelde achterban van de PvdA. Deze partij blijkt 'verontrustend' veel xenofobe post van haar leden te krijgen. Veel leden vinden dat de Partij weer de Partij voor de Autochtonen moet worden. Die Turken en Marokkanen rijden toch maar alleen rond in grote BMW's en mercedessen, terwijl ze van de sociale voorzieningen profiteren. Bravo! Wij hadden het zelf niet trefzekerder kunnen verwoorden!Tot zover de stem van de heffe des volks. Interessant, maar wij van de VETO voelen ons meer verwant met de rijke elite van ons dierbare land. Die blijkt volgens Elsevier om fiscale redenen massaal (tot dusver 90.000 mensen) naar Belgie te vluchten, waar zij veelal gewezen ondernemers haar dagen etend, bridgend en golfend doorbrengt. Het lijkt wel of de oude kolonien herleven, schrijft Elsevier (en die kan het weten). Wat heeft deze geldadel over Nederland te zeggen? Dit: 'In Nederland gaat al het geld op aan zwarten, moskeeen en toneelgezelschappen. Ze halen al die asielzoekers maar binnen, terwijl al die mensen die meegewerkt hebben aan de opbouw van de economie een schop krijgen (...). Het is jammer dat in Nederland achter de Centrumpartij zo'n malloot als Janmaat zit. Als die een serieuze leider had, zou u eens moeten zien.'

Nederlanders! Als u lid wordt van onze vereniging, zorgen wij dat er een serieuze leider komt. Onze campagnes zult u voortaan kunnen herkennen aan de slogan: 'VETO u hebt er recht op.'

    • Frits Abrahams