Verkenners aan de grens van het Rijk

KATWIJK, 17 sept. Deze week herleeft in Nederland eventjes de Romeinse tijd. Sinds gisteren patrouilleren Romeinse soldaten in vol ornaat langs de noordgrens van hun gebied. In het kader van een groot experimenteel archeologisch onderzoek heeft de Duitse militair historicus en archeoloog dr. Marcus Junkelmann een eenheid van de Romeinse cavalerie gereconstrueerd zoals die in de eerste eeuwen van onze jaartelling aan de noordelijke grens van het Romeinse rijk was gelegerd. Van Katwijk, waar de meest noordwestelijke Romeinse legerpost Bittenburg lag, trekken zij langs Leiden, Valkenburg en Utrecht naar Nijmegen.

Tijdens hun tocht zullen de in totaal acht ruiters hetzelfde leven leiden als hun collega's van twintig eeuwen geleden. Ook de uitrusting vormt een getrouwe kopie van die van de Romeinse soldaat uit de eerste eeuw. Bij de vervaardiging van alle replica's die nodig zijn voor deze expeditie, zijn meer dan dertig specialisten uit musea over de gehele wereld betrokken geweest. Junkelmann gaat er dan ook van uit dat zijn reconstructie de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. 'Bij de voorbereiding wordt geen detail over het hoofd gezien', aldus een van de zeven anderen die Junkelmann op zijn tocht begeleiden. 'Zelfs over de keuze van de soort paarden die we bij deze expeditie gebruiken is nagedacht. Die paarden zijn afkomstig uit de Franse Camargue en lijken qua bouw nog het meest op de paarden zoals de Romeinen die gebruikt moeten hebben.'

De meeste gegevens voor de reconstructie van zijn cavalerie-eenheid ontleent Junkelmann aan de resultaten van de opgraving bij het Duitse plaatsje Aalen. Daar bevond zich een grote Romeinse grensversterking. Behalve voetvolk was daar ook een ruitereenheid van ruim duizend man gelegerd.