V-raad 'woedend' over aanvallen op missies

NEW YORK/ROME, 17 sept. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren eenstemmig de Iraakse aanvallen op diplomatieke missies in bezet Koeweit veroordeeld. Westerse bondgenoten praten nu verder over verscherping van de sancties tegen Irak. Behalve Frankrijk heeft ook Italie diplomatieke maatregelen getroffen tegen Irak. Londen is dit van plan. Bagdad, dat de beschuldigingen van de hand heeft gewezen, heeft de resolutie bestempeld als onderdeel van een vijandige campagne. Intussen heeft West-Duitsland de Amerikaanse minister Baker 3,3 miljard mark toegezegd ter bestrijding van de kosten van de Westerse operaties in de Golf. Baker heeft voor dit doel de afgelopen week in totaal 20 miljard dollar ingezameld.

In resolutie 667 veroordeelde de Veiligheidsraad 'woedend' de Iraakse schendingen van verscheidene buitenlandse ambassades en residenties, van Frankrijk, Belgie, Nederland, Canada, Bangladesh en Tunesie, en de ontvoering van diplomaten en andere buitenlandse staatsburgers. De raad riep op tot de onmiddellijke vrijlating van nog vastgehouden burgers de vier Fransen die vorige week in de residentie van de Franse ambassadeur werden opgepakt maar alle andere Westerlingen die Irak niet mogen verlaten , en kondigde tegelijk in het licht van 'de ernstige aard van Iraks acties' beraad over verdere concrete maatregelen aan.

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis is een optie daarbij verscherping van het handelsembargo tegen Irak 'op alle mogelijke manieren'.

Daarover wordt overleg gepleegd met Frankrijk en andere bondgenoten, zei hij. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Thomas Pickering, sprak van een luchtblokkade tegen Irak, waartoe ook de Franse president Mitterrand heeft opgeroepen. De VN hebben nog nooit een dergelijke maatregel genomen. Westerse diplomaten zeiden dat voorts wordt gesproken over sancties tegen landen die het handelsembargo tegen Irak schenden.

Niet bekend

Italie, zo meldt onze correspondent in Rome, heeft de Iraakse militaire attache en zijn zes medewerkers uitgewezen en de bewegingsvrijheid van andere Iraakse diplomaten beperkt uit protest tegen de schending van Westerse ambassades in Koeweit. Minister van buitenlandse zaken Gianni De Michelis zei gisteren dat hij op het EG-overleg vandaag in Brussel zou voorstellen een hard standpunt in te nemen tegenover de 'buitengewoon ernstige' schending door Iraakse troepen van de ambassades. 'We hebben een strenger embargo nodig, ' aldus De Michelis. Iraakse diplomaten en ander ambassadepersoneel hebben voortaan toestemming nodig om verder dan dertig kilometer buiten het centrum van Rome te reizen. De militaire attache en zijn staf moeten het land binnen tien dagen verlaten. Italie heeft ook besloten gehoor te geven aan de Amerikaanse oproep om een grotere bijdrage te leveren aan de oplossing van de Golfcrisis door manschappen en materieel te zenden. Het land zal acht Tornado-jachtbommenwerpers en een extra fregat naar de Golf sturen. Tot zover onze correspondent.

Ook Canada heeft besloten extra troepen en materieel naar het Golfgebied te sturen. Belgie daarentegen ziet af van andere dan humanitaire maatregelen, mede omdat technische moeilijkheden het sturen van grondtroepen in de weg staan. Egypte is vandaag begonnen met het sturen van troepenversterkingen naar Saoedi-Arabie, zo heeft een regeringswoordvoerder bevestigd. Er zijn al ongeveer 5.000 man Egyptische troepen ter plaatse, en volgens diplomatieke bronnen komen daar nog eens 15.000 bij. (Reuter, AP, AFP)