'Schuilplaatsen in flats overbodig'

ALMERE, 17 sept. Het Schuilplaatsenbesluit uit 1968 moet worden afgeschaft, volgens de koepelorganisatie voor woningbouwverenigingen de Nationale Woningraad (NWR). Het besluit schrijft voor dat in flatwoningen extra veiligheidsvoorzieningen moeten worden aangebracht om in tijden van oorlog bewoners een schuilmogelijkheid te bieden. Gelet op het huidige wapenarsenaal zijn deze schuilplaatsen ontoereikend, aldus de NWR. De Woningraad vindt het bovendien onterecht dat de bewoners de extra kosten voor deze voorzieningen via de huur moeten opbrengen, waarvan zij vaak nauwelijks op de hoogte zijn. De helft van de hoogbouw in Nederland voldoet volgens de NWR niet aan de eisen voor schuilgelegenheid. Ook zouden de schuilplaatsen waarschijnlijk niet eens functioneren door een gebrek aan instructies of aanduidingen, aldus de NWR.