'Salaris leden Volkskammer gevaar voor Duits verdrag'

BONN, 17 sept. Als de 256 leden van de Volkskammer die bij de Duitse eenwording op 3 oktober hun zetels verliezen meteen ook hun parlementaire salaris verspelen, zou de benodigde meerderheid van twee derden voor het Duitse eenwordingsverdrag deze week wel eens in gevaar kunnen komen in het Oostduitse parlement.

Met een vertrouwelijke, maar uitgelekte brief van deze strekking aan onder meer haar partijgenoot kanselier Kohl heeft de voorzitter van de Volkskammer, mevrouw Sabine Bergmann-Pohl (CDU), grote irritatie in Bonn gewekt. De brief, weergegeven in een Westduits zondagsblad, oogstte gisteren bij alle Westduitse partijen grote kritiek, in enkele gevallen zelfs het verwijt van 'chantage'.

Van de nu 400 Volkskammer-leden krijgen er 144 van 3 oktober tot 2 december (de dag van de Duitse parlementsverkiezingen) een zetel in de vergrote Bondsdag in Bonn, de overige 256 en de 800 leden van de ambtelijke staf van het parlement in Oost-Berlijn weten nog niet wat hun dan te wachten staat. Mevrouw Bergmann ontkende gisteravond dat zij een verband heeft willen leggen tussen Westduitse financiele toeschietelijkheid en het stemgedrag in de Volkskammer, komende donderdag bij de afsluitende behandeling van het Duitse eenheidsverdrag. In haar brief had zij geschreven over 'dreigende onzekerheden bij de eindstemming'.

Voorts: 'Ik beveel dringend aan te zoeken naar een weg die de status van parlementarier voor alle leden van de Volkskammer garandeert tot 2 december. Alleen op die manier zou de hoogst noodzakelijke motivatie van de parlementariers tot 3 oktober, maar ook voor de moeilijke maanden daarna tot 2 december (verkiezingscampagne), behouden kunnen blijven.' De Westduitse minister van binnenlandse zaken, Schauble (CDU), heeft gisteren direct onderhandelingen over een overgangsregeling voor de 256 Oostduitse parlementariers en de ambtelijke staf van de Volkskammer beloofd. Maar verlenging van de parlementaire status van de scheidende leden van de Volkskammer (die tot 2 december drie miljoen mark zou vergen) is wettelijk onmogelijk, voegde hij daaraan toe.