NPV-overleg mislukt door geschil over kernproeven

GENEVE, 17 sept. De vijfjaarlijkse toetsingsconferentie van het zogeheten Nonproliferatieverdrag (NPV) is dit weekeinde mislukt door een botsing tussen de lidstaten over een verbod op kernproeven. De verschillende partijen slaagden er niet in om hun meningsverschillen op tijd uit de weg te ruimen, waardoor de conferentie van het NPV in Geneve zonder gezamenlijk slotdocument werd afgesloten.

Tientallen Derde wereldstaten, onder leiding van Mexico, eisten dat de leden van het NPV een voorstel goedkeurden om binnen vijf jaar een verbod op kernproeven te bereiken. In het bijzonder de Verenigde Staten verzetten zich echter krachtig tegen dit voorstel. De Amerikanen wilden een dergelijke stop op kernproeven slechts als een doel op de langere termijn aannemen. Ze stelden dat ze niet bereid waren om hun proefnemingen te staken zolang erkende nucleaire mogendheden als China en Frankrijk geen partij zijn bij het NPV. Het NPV heeft ten doel om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan en de onderlinge samenwerking voor het vreedzaam gebruik van kernenergie te bervorderen.

De conferentie stelde overigens vast dat er geen aanwijzingen zijn dat een van de 141 lidstaten zich de laatste jaren niet aan de bepalingen van het verdrag heeft gehouden en nucleair materiaal voor militaire doeleinden aan andere staten heeft geleverd.

De zojuist afgelopen conferentie in Geneve is de laatste voor de lidstaten moeten bepalen in 1995 of ze het verdrag, dat in 1970 van kracht werd, willen handhaven.

Sommige deelnemers zeiden dat de mislukking van het jongste overleg niet veel goeds voorspelt voor de volgende ronde. (Reuter, DPA)