Meer subsidie voor fietsvoorzieningen

DEN HAAG, 17 sept. Minister Maij (verkeer) heeft geld vrijgemaakt voor subsidies aan gemeenten die het fietsgebruik moeten bevorderen en de verkeersveiligheid moeten vergroten. Dit heeft haar departement zaterdag bekendgemaakt. Het gaat in 1991 om 50 miljoen gulden voor de aanleg van fietsvoorzieningen, 10 miljoen voor de inrichting van 30-kilometerzones en 10 miljoen voor de reconstructie van gevaarlijke verkeerspunten. Het subsidiebedrag zal in de jaren daarop dalen, tot 43,7 miljoen gulden in 1995. De regeling gaat in met terugwerkende kracht tot 1 mei van dit jaar. Verkeer en Waterstaat wil hiermee een aanzet geven voor lange-termijnmaatregelen voor meer fietsgebruik.