Marine: stuur mariniers naar Golf

DEN HAAG, 17 sept. Nederland overweegt Stinger-raketten en Orion-patrouillevliegtuigen naar het Golf-gebied te sturen. Het kabinet wil op dit moment niet verder gaan dan het 'inventariseren van de inzet van meer defensieve middelen en mankracht', aldus bronnen op Defensie. Zaterdag zijn aan minister Ter Beek door de chef Defensiestaf, generaal P. J. Graaff, voorstellen gedaan hoe de Nederlandse presentie in de Golf te vergroten. De Koninklijke marine heeft er ook op aangedrongen om 350 mariniers, speciaal voor VN-taken opgeleid, in te zetten.

Morgenmiddag is er een extra vergadering van de Westeuropese Unie (WEU) in Parijs en ministers van de negen landen zullen dan over een grotere militaire aanwezigheid in het Golf-gebied spreken. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italie, alle drie lid van de WEU, hebben al zonder overleg met de WEU-partners aangekondigd meer manschappen en vliegtuigen te sturen. West-Duitsland kan volgens de grondwet niet buiten het verdragsgebied van de NAVO opereren. Voor Nederland, aldus ambtenaren van defensie, is het belangrijk te zien wat kleinere landen als Belgie, Spanje en Portugal zullen doen.

Van de vergadering van de WEU en de bereidheid van haar leden zal afhangen of Nederland zal ingaan op het verzoek van de Verenigde Staten en van Saoedi-Arabie om meer militaire middelen en ook mankracht in te zetten. De inval van Iraakse troepen bij ambassades in Koeweit en het betreden van de woning van de Nederlandse ambassadeur wordt door Nederland hoog opgenomen.

Dit weekeinde hebben premier Lubbers en de ministers Van den Broek (buitenlandse zaken) en Ter Beek (defensie) overleg gevoerd over het inzetten van meer militaire middelen in het Golf-gebied.

    • Willebrord Nieuwenhuis