Kabinet ziet af van heffing op Wir-uitkeringen

DEN HAAG, 17 sept. Het kabinet ziet af van het plan belasting te heffen over WIR-uitkeringen aan het bedrijfsleven. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan zware kritiek van de Raad van State, die het voorstel om juridisch-technische redenen onjuist acht.

Het adviescollege hekelde de terugwerkende kracht van de heffing en de rechtsongelijkheid die ontstaat, omdat alleen bedrijven die laat hun WIR-premie opeisen erdoor zouden worden getroffen. De WIR werd in 1988 afgeschaft wegens onbeheersbaarheid van de uitgaven. Bij de claims die nadien zijn ingediend gaat het om investeringen die voordien zijn gedaan.

In juni besloot het kabinet dat het bedrijfsleven 35 procent belasting moest betalen over alle WIR-claims boven de 25.000 gulden. De heffing moest 1,4 miljard gulden opbrengen en maakte deel uit van een pakket maatregelen om WIR-overschrijdigen vanaf 1 januari 1990 op het bedrijfsleven te verhalen.

Minister Kok (financien) deelde vrijdag bij zijn toelichting op de Miljoenennota mee dat WIR-uitgaven de eerstvolgende jaren bij nader inzien zullen meevallen. De uitgaven mogen geen invloed hebben op de staatschuld. Mocht dat in de toekomst toch gebeuren, dan worden er aanvullende maatregelen genomen, aldus Kok.

De bewindsman deed zijn mededeling onder het voorbehoud dat op het nieuws een embargo lag tot Prinsjesdag. Enkele provinciale bladen gingen echter zaterdag al tot publikatie over. De aanvankelijke raming van vijf miljard gulden in de komende jaren is met een miljard gulden verlaagd. De WIR-uitgaven zullen in de eerste drie jaren al 475 miljoen gulden lager uitkomen dan eerder geraamd. Het niet doorgaan van de WIR-premiebelasting leidt alleen tot een kasprobleem in 1991 en 1992. Het kabinet zal daarom de betaling van WIR-premie niet volgens een eerder plan over drie jaar spreiden maar over vijf jaar.

De werkgeversorganisaties VNO, NCW en KNOV reageren opgelucht op het besluit van het kabinet. Maar het feit dat het kabinet 'paniekvoetbal' heeft gespeeld bij de WIR-overschrijding, heeft een slechte invloed gehad op het ondernemingsklimaat, meent het VNO. Een woordvoerder van het NCW wijst erop dat de werkgevers al voor een bedrag van ruim 600 miljoen gulden hebben bijgedragen aan de WIR-tegenvaller. De werkgevers moeten namelijk het premie-aandeel van de overheid in de AWBZ (algemene wet bijzonder ziektekosten) nu zelf betalen.

De werknemersorganisaties hebben hun reactie op het kabinetsvoorstel uitgesteld tot na de presentatie van de Miljoenennota.