Gezondheidszorg: kosten in 1989 3,8 pct omhoog

UTRECHT, 17 sept. De kosten van de gezondheidszorg zijn vorig jaar met 3,8 procent gestegen ten opzichte van 1988. Dat blijkt uit voorlopige gevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als percentage van het Bruto Nationaal Produkt zijn de kosten met 0,1 procent gedaald. In 1989 kostte de totale gezondheidszorg 39,3 miljard gulden. In het jaar daarvoor waren de kosten 1,5 miljard gulden lager. In tegenstelling tot voorgaande jaren stegen de de kosten van de extramurale gezondheidszorg (o.m. huisartsen) minder sterk dan die van de intramurale gezondheidszorg, aldus het CBS.