Foto

DEN HAAG Onder het motto 'Stop het verder uitkleden van de sociale advocatuur' hebben sociale advocaten vanochtend een actieposter aangeboden aan de Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp van het ministerie van justitie in Den Haag. Op de poster is een advocaat afgebeeld slechts gekleed in zijn bef. Volgens de advocaten is dit 'een treffend beeld van de financiele staat waarin de sociale advocatuur zich bevindt'.

De sociale advocatuur protesteert tegen de volgens hen te lage vergoedingen in de sociale rechthulp. De afgebeelde advocaat, mr. F. van Leeuwen, zegt niet beducht te zijn voor een eventueel tuchtrechtelijke klacht wegens schending van 'de eer van de stand der advocaten'.

'Onze deken heeft de poster als actiemiddel geaccepteerd, dus dat zal wel loslopen, ' aldus Van Leeuwen. (foto Lex Verspeek)