Eppelman ontkent Stasi-rol

BERLIJN, 17 sept. DDR-minister van defensie Rainer Eppelmann heeft dit weekeinde ontkend als informant voor de geheime dienst Stasi te hebben gewerkt. Eppelmann noemde de verdachtmakingen die dit weekeinde in de Duitse pers opdoken 'stinkend en gelogen'.

Inmiddels doken dit weekeinde nog andere namen van ex-ministers op, die blijkens de archieven van de Stasi al of niet vrijwillig als informant hebben gefungeerd. Naast Karl-Hermann Steinberg van milieu en energie, wiens naam vorige week al bekend was, gaat het om Axel Viehweger (woningbouw), Frank Terpe (wetenschap), Klaus Reichenbach (zonder portefeuille) en de vorige maand ontslagen minister van economie Gerhard Pohl. Daarnaast worden 68 leden van het Oostduitse parlement, de Volkskammer, nog van medewerking aan de Stasi verdacht.

Bron van deze informaties zijn in laatste instantie twee commissies uit de Volkskammer, die als taak hebben de betrokkenheid van DDR-politici bij de Stasi te controleren. De Volkskammer, die zoals bekend op 3 oktober zal worden opgeheven, is voornemens in de komende weken nog eenmaal over het onderwerp Stasi te debatteren. In de Volkskammer gaan inmiddels stemmen op het eventuele Stasi-verleden van de 144 afgevaardigden die na 3 oktober in de Bondsdag zullen plaatsnemen, centraal te controleren. Tot nu toe is slechts een controle door de verschillende parlementsfracties voorzien.