Dopingdefinitie

Net voordat hij zijn afscheid uit het bestuur van het IOC bekendmaakte, heeft de Westduitser Willi Daume de Olympische beweging in Tokio nog verblijd met een nieuwe definitie van doping. Daume overhandigde het voorstel, dat hij in samenwerking met Walther Troger en Duitse wetenschappers heeft opgesteld, aan IOC-voorzitter Juan Antonio Samaranch.

In de doping-definitie stelt Daume onder meer dat de grenzen tussen geoorloofde en verboden middelen en methoden ter bevordering van de sportieve prestatie moeten worden getrokken door regels. Om het verloop van een eerlijke en oprechte competitie te kunnen waarborgen, moet te controleren zijn of deze regels worden nageleefd. De lijst met verboden groepen werkzame bestanddelen en methoden moet naar zijn mening daarom voortdurend en onmiddellijk worden aangepast bij de ontwikkeling van medicamenten.