Delors pleit voor militaire interventiemacht van de EG

BRUSSEL, 17 sept. Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, acht het 'noodzakelijk en logisch' dat de Europese Gemeenschap een militaire interventiemacht in het leven roept om het hoofd te kunnen bieden aan een situatie zoals nu is ontstaan door de crisis in de Golf. Delors zei dat gisteravond in een discussieprogramma op het Franse radiostation Europe 1. Vier miljard mensen, zei Delors, 'leven buiten de welzijnssfeer van het Westen'.

Ze beschikken over 'ballistische en chemische wapens'. 'Ze moeten geholpen worden, maar tegelijkertijd moet voorkomen kunnen worden dat er conflicten uitbreken. Het is dus noodzakelijk dat de EG zich voorziet van een interventiemacht', temeer omdat de Gemeenschap streeft naar een politieke unie: 'Men kan niet over politieke unie spreken zonder over veiligheid te spreken en men kan niet over veiligheid spreken zonder over defensie te spreken', concludeerde de voorzitter van de Europese Commissie.

Delors' opmerkingen kwamen aan de vooravond van een algemene raad van de ministers van buitenlandse zaken van de EG, vandaag en morgen in Brussel, waar onder meer de situatie in de Golf besproken wordt.