Bonn trekt drie miljard mark uit voor de Golf

BONN, 17 sept. De Bondsrepubliek neemt voor een bedrag van 3,3 miljard mark aan materiele en financiele hulp deel in de kosten van de Westerse operaties in de Golf en de schadeloosstelling voor de staten die door het VN-embargo jegens Irak onevenredig zwaar worden getroffen.

Dit heeft kanselier Kohl zaterdag aan de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, beloofd. Baker, die voor hij Kohl in diens woning in Ludwigshafen-Oggersheim bezocht, in Bonn drie uur met zijn collega Genscher (FDP) had gesproken, toonde zich 'zeer tevreden' en aangenaam verrast door de omvang van de beloofde hulp. Maar hij achtte die omvang toch eigenlijk ook in overeenstemming met de komende Duitse plaats in de wereld. Alvast verwijzend naar de aanstaande Duitse eenwording zei Baker: 'Als je in de wereld meer bent, moet je ook meer doen.'

Volgens berichten in Amerikaanse kranten had Washington enkele weken geleden Bonn om steun van circa 40 miljoen dollar per maand gevraagd.

Dat ook in Moskou wordt nagedacht over een grotere internationale rol voor het verenigde Duitsland bleek dit weekeinde uit een vraaggesprek met een Westduits zondagsblad van Nikolai Portoegalov. Deze adviseur van Sovjet-president Gorbatsjov pleit ervoor dat Duitsland straks het zesde permanente lid van de Veiligheidsraad wordt. Hij acht alleen een Europese rol voor Duitsland te weinig en noemt de integratie van Duitsland in de EG en de Navo 'een iets te nauw corset'. De Bondsrepubliek heeft nu rechtstreekse steun voor een bedrag van 1,6 miljard mark aan geld en materieel toegezegd voor de Amerikaanse militaire operatie in Saoedi-Arabie, voor verdere hulp aan de VS via de Europese Gemeenschap is 420 miljoen mark uitgetrokken. Onderdeel van de rechtstreekse hulp zijn burgervliegtuigen en (77) schepen voor transport van militairen en materieel. Voorts biedt Bonn onder andere militaire voertuigen, genie- en verbindingsapparatuur en dertig speciale anti-gifgas tanks aan. Voor Egypte, Jordanie en Turkije, economisch geschaad door de VN-sancties jegens Irak, stelt Bonn respectievelijk 975, 200 en 110 miljoen mark beschikbaar, onder meer via financieel-economische hulp en kwijtschelding van schulden. Deze landen zullen voorts met militair materieel worden geholpen, Jordanie bovendien bij het opvangen van de grote vluchtelingenstromen. Kohls toezeggingen kwamen na weken van groeiende kritiek, vooral in de VS, op de terughoudende rol van de Bondsrepubliek in de Golf-crisis. Dat de rijke Westduitsers vele miljarden voor de Duitse eenheid uitgeven en vorige week nog eens twaalf miljard voor het vertrek van Sovjet-troepen uit de huidige DDR, maar wekenlang niet hadden willen reageren op verzoeken om hulp van de VS, had in het Amerikaanse congres kwaad bloed gezet. In het Amerikaanse congres bestond er wel begrip voor dat de Westduitse grondwet thans militaire acties buiten het Navo-verdragsgebied verbiedt. Kohl herhaalde zaterdag dat hij de grondwet zo snel mogelijk na de Duitse verkiezingen op 2 december zo veranderd wil krijgen, liefst al volgend voorjaar, dat Duitse troepen overal ter wereld onder VN-vlag kunnen worden ingezet. 'Duitsland kan niet wereldkampioen export zijn, maar bij onweer opzij stappen en het werk aan anderen overlaten', aldus Kohl.

    • J. M. Bik