Arron: Nederland nog 'koloniaal'

PARAMARIBO, 17 sept. De Surinaamse vice-president H. Arron is het niet eens met de Nederlandse financiering van voorstudies van ontwikelingsprojecten. Volgens hem geeft Nederland blijk van een koloniale houding. 'Het is net of Suriname iets cadeau krijgt van Nederland, ' aldus Arron. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) heeft vorige week zijn bereidheid uitgesproken om enkele voorstudies te financieren van projecten die mogelijk in aanmerking komen voor ontwikkelingsgelden. Suriname heeft volgens de vice-president andere economische prioriteiten. 'Als Nederland werkelijk een gebaar wil maken laat het dan het pakket projecten goedkeuren dat is ingediend bij de Nederlandse ambassade, ' aldus Arron.