'Aandacht Gatt voor milieu nodig'

NOORDWIJKERHOUT, 17 sept. De deelnemers aan de zogeheten Uruguay-ronde van de GATT (internationale afspraken over handel en tarieven) besteden geen aandacht aan milieuproblemen en consumentenbelangen. In de nieuwe GATT-overeenkomst, die in december wordt verwacht, zouden deze aspecten veel meer aandacht moeten krijgen.

Dit beroep doet een internationale groep milieu- en landbouwdeskundigen op de GATT-onderhandelaars in Geneve gedaan. De deskundigen namen het afgelopen weekeinde deel aan conferentie in Noordwijkerhout, georganiseerd door het Centrum voor landbouw en milieu (CLM). Volgens de conferentiegangers ondermijnen enkele Amerikaanse GATT-voorstellen het recht van landen om individueel een strikter beleid te voeren ter bescherming van milieu en consumentenbelangen. Zo zou, aldus W. van der Weijden van het CLM, invoering van internationale standaardvoorschriften voor de voedselkwaliteit het EG-voornemen doorkruisen om de import van rundvlees met hormonen te weren.

Volgens de Amerikanen, die bij de vleesproduktie hormoneninjecties toedienen, zou een internationale commissie normen moeten vaststellen. Als zij hormonen toelaatbaar acht, zou de EG verplicht zijn het Amerikaanse rundvlees op haar markt toe te laten.

Een ander voorbeeld is volgens Van der Weijden de maximale toelaatbaarheid van resten bestrijdingsmiddelen in voeding. De staat Californie hanteert hier strengere voorschriften dan de federale regering. De Amerikaanse agro-industrie zou nu via de GATT een versoepeling van de Californische voorschriften willen bewerkstelligen.

Een nieuwe GATT-overeenkomst kan volgens het CLM ook de door Denemarken met moeite bevochten vrijheid om retourverpakkingen voor de nationale frisdrankindustrie verplicht te stellen en het Nederlandse beleid om auto's met katalysatoren te subsidieren, op de helling zetten.

In een rede tot de conferentie stelde staatssecretaris Bukman van economische zaken dat substantiele reductie van de EG-steun aan boeren niet betekent dat zij aan hun lot worden overgelaten. Volgens hem blijven de basisprincipes van het Europese landbouwbeleid overeind, ondanks de liberalisering ervan. Wel zal de vrije werking van de markt steeds meer greep op prijzen en produktie krijgen.

Bukman verzette zich tegen het idee dat de GATT-onderhandelaars te weinig oog hebben voor de toekomst van boeren en de belangen van het milieu en tegen de gedachte dat het Europese landbouwbeleid 'een zegen voor het milieu' zou zijn.