Woordspel

Toen er enige tijd geleden een soort cijferpuzzel werd gepubliceerd bleekdat het merendeel van de briefschrijvers niet de volledige oplossinghad maar toch hun lijstje instuurde om te melden dat zij het zo leuk vondenom aan een dergelijke puzzel mee te doen - en dat het wellicht tijd werdvoor een reguliere spelletjesrubriek, al dan niet in een stijl zoals Leon Vie dat vroeger deed.

Laten wij vooropstellen dat een puzzelrubriek a la Leon Vie onmogelijk is. Die rubriek heette Denk Mee Met Leon Vie en was uniek. Elke poging er bij in de buurt te komen is al van tevoren tot mislukken gedoemd. Zo wordt het dus niet meer. Maar hoe dan? Mijn rubriek gaat, zoals hier al boven staat, Woordspel heten - een dergelijke rubriek deed ik indertijd in het blad Zero, reeds lang ter ziele.

En dan nu het eerste onderwerp. In Harpers en Queen van september staat een woordenlijstje van Guy de Grassi getiteld BREAKING THE CODE, bij een artikel over roddel in de hoogste kringen. De stelling is dat er tegenwoordig weinig meer van in de kranten komt, omdat de mensen die zulke stukken schrijven of niet meer uitgenodigd worden op de partijtjes, of niet aan het gesprek kunnen deelnemen - men vertelt ze eenvoudig niets.

In het lijstje geeft De Grassi nu een aantal voorbeelden van veel gebruikte woorden, zinnen of uitdrukkingen die iets heel anders betekenen dan er staat. De eigenlijke betekenis staat er bij.

De opgave is nu een dergelijk lijstje samen te stellen van Nederlandse woorden, uitdrukkingen en zinnen uit het roddelcircuit die een hele andere betekenis hebben dan wat er precies staat.

En dan nu de Britse voorbeeldlijst: amusing rijkterribly amusing zeer rijk Such FUN is de hele avond dronkenclose to maitresse vanso clever de ex-stewardess heeft Italiaanse les genomen zodat zij op de Italiaanse modeshows direct kan bestellendevine er is niets schandaligs over haar bekend, dodelijk saaisuch heaven leent gemakkelijk het privevliegtuig uitincredible eye heeft zojuist haar man overgehaald een tweederangs Monet te kopen voor 50 miljoenone sees her everywhere een sociale klimoplooks so young had weer een nieuwe faceliftshe's DEVOTED to him zij is niet op huwelijkse voorwaarden getrouwdhe's DEVOTED to her hij is meer in jongetjes geinteresseerd en zij is het perfecte alibithey are DEVOTED to each other zij heeft een jong vriendje en hij heeft de laatste veertien jaar een vriendin I gather there was trouble with the passementerie zij betaalt de rekeningen van de inrichting nietyou always see them at the airport in Geneva zij hebben een geheime rekening in Zwitserlandhis book will appeal to a select elite alleen zijn beste vriend heeft het helemaal gelezenat least it got column inches slechtste kritiek in jaren I'm writing on something rather obscure ik kreeg een ontzettend laag voorschot U moet dus - aantal maakt niet uit - een paar dergelijke, maar dan Nederlandse, voorbeelden geven, liefst leuke.

Inzendingen naar Woordspel 1, graag op een briefkaart, voor donderdag aanstaande naar G. L. van Lennep, redactie NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, 1012 RB Amsterdam.

Er zijn 3 boekenbonnen van f.50, -- beschikbaar voor de leukste inzendingen.

    • G. L. van Lennep