SCHAAKPROBLEEM

In de diagrampositie van de vorige week (de vraag was: hoe wint wit?) volgde 15... Lh7-f5 16. Dg4-f3 en aangezien zwart de valstrik niet doorzag speelde hij 16... Lf5xh3? om toen door 17. Df3xc6+!! tot opgave te worden gedwongen. (bxc6, La6 mat). Haas-Trachsel, Arosa 1990. De nieuwe opgave: Hoe wint wit? Oplossing in de volgende rubriek.

    • Constant Orbaan