PvdA-fracties tegen korten op stadsvernieuwing

DEN HAAG, 15 sept. De PvdA-fracties in de gemeenteraden van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben in een brief aan hun partijgenoot minister d'Ancona van WVC aangedrongen op het ongedaan maken van de voorgenomen bezuiniging op het stadsvernieuwingsfonds. Het WVC-aandeel in die bezuiniging bedraagt 13 miljoen gulden.

Zij nodigen d'Ancona uit om in de vier steden met eigen ogen te aanschouwen hoeveel al bereikt is met stadsvernieuwing, maar ook hoeveel achterstand nog steeds moeten worden weggewerkt. Juist de grote steden worden door de bezuiniging het hardste getroffen omdat zij de grootste uitkering uit het stadsvernieuwingsfonds ontvangen. De fracties vinden het 'onverkoopbaar' dat juist een partijgenoot bezuinigt op een fonds, dat bedoeld is om achterstanden op te heffen. Het fonds moet, aldus de sociaal-democraten, worden gezien als sociale vernieuwing 'avant la lettre'. 'De stadsvernieuwing is de fysieke component van de sociale vernieuwing en betekent meer dan alleen huizen bouwen.' d'Ancona's partijgenoten schrijven het 'juist vanuit de PvdA-optiek', onbegrijpelijk te vinden dat de grote steden worden getroffen 'met bezuinigingen op het wegwerken van achterstanden'.

Zeker gezien de forse nederlaag die de sociaal-democraten tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen leden, is een dergelijke bezuiniging niet verstandig, aldus de Amsterdamse fractievoorzitter A. de Waart mede namens de steden.

In Rotterdam stemde deze week de gemeenteraad niet in met het convenant over de sociale vernieuwing dat deze gemeente met het Rijk moet sluiten. Deze convenant regelt extra rijksbijdragen om de positie van mensen met een maatschappelijke achterstand te verbeteren. De raad stemde tegen het convenant op verzoek van wethouder P. Vermeulen van stadsvernieuwing, die woedend is op het kabinet en zijn eigen partij, de PvdA. Vermeulen moet voor volgend jaar 23 miljoen gulden inleveren op de stadsvernieuwing. De oproep van Vermeulen maakte minister Dales van binnenlandse zaken weer boos die in een reactie zei dat 'ze zich kon voorstellen dat de man teleurgesteld is dat er bezuinigd moet worden. Maar om daarom te zeggen: ik hoef nu helemaal niets meer van jullie, gaat me wat ver. Het is spijtig dat de middelen niet rijkelijk vloeien, maar dat daarmee de sociale vernieuwing haar zin zou verliezen kan ik niet inzien', aldus Dales. De Rotterdamse gemeenteraad stemde niet in met de woorden van Dales.