NOS 'gegriefd' door Commissariaat media

AMSTERDAM, 14 sept. Directie en medewerkers van de NOS-televisie voelen zich diep gegriefd door de veronderstelling van het Commissariaat voor de Media dat bij de NOS 'zendtijd te koop' zou zijn. Zij schrijven dit in een reactie op het voornemen van het commissariaat de NOS te bestraffen voor het contract met de Stichting Sail '90.

Het commissariaat constateert dat de NOS in het contract met Sail heeft laten vastleggen hoeveel zendtijd er aan het optreden van de zeilschepen zou worden gewijd en beschouwt deze verplichtingen als een tegenprestatie voor de 250.000 gulden die de NOS van Sail heeft ontvangen. Volgens de NOS heeft Sail echter voor dat bedrag het beeldmateriaal aangekocht en reikte de tegenprestatie niet verder dan wat ruim voordat het contract werd gesloten al in de programmaschema's was vastgelegd. Uit de notulen van de stafvergaderingen zou blijken dat de NOS al ruim van te voren had besloten veel aandacht aan Sail te besteden, omdat het een 'evenement van allure zou worden' waarbij 5 miljoen bezoekers werden verwacht, aldus de NOS. Het commissariaat heeft de NOS vrijdag per brief laten weten dat er overtredingen zijn geconstateerd van het wetsartikel dat de omroepen verbiedt een bijdrage te leveren aan de winst van een onderneming en de voorschriften waarin 'merchandising' van programma's wordt geregeld.

De NOS-directie is vooral gegriefd door de passages in de brief waarin wordt gesteld dat 'uitvoerig omschreven is' op welke dagen en in welke programma's aandacht aan Sail zou worden besteed. 'Voor de meeste programma's wordt zelfs aangegeven hoeveel minuten dit zal betreffen. Door de NOS wordt tevens toegezegd tussen 9 en 14 augustus regelmatig items in de journaal-uitzendingen aan Sail '90 te zullen wijden', schrijft het commissariaat. De NOS zegt op 'grond van journalistieke overwegingen' tot deze besluiten te zijn gekomen. 'Directie en medewerkers kunnen niet accepteren dat de journalistieke integriteit die voor hen heilig is, door het Commissariaat op grond van slechts enkele perspublicaties en een vooringenomen negatieve beoordeling van het contract in twijfel wordt getrokken', aldus de reactie van de NOS. De NOS meent dat ook het contract met Sail 'in alle opzichten de toets der kritiek kan doorstaan'. Het commissariaat concludeert dat het voorkomen van dit soort overtredingen van het grootste belang is omdat 'het voortbestaan van de publieke omroep' ermee is gemoeid. Op 4 oktober wordt een hoorzitting gehouden waarin de NOS zich kan verweren tegen beschuldigingen. De hoorzitting over de overtreding van de Mediawet die de NOS volgens het commissariaat begaat met het vermelden van de sponsor van de eredivisie is eveneens op 4 oktober. De NOS heeft laten weten voor deze zaak af te zien van de mogelijkheid tot mondeling verweer, in de hoop dat daarmee de procedure wordt versneld.