Nederland wordt depositaris van CFE-verdrag

DEN HAAG, 15 sept. Nederland wordt depositaris van het dit najaar tussen de 23 landen van NAVO en Warschaupact te sluiten CFE-verdrag over vermindering van de conventionele bewapening in Europa. Dit betekent dat Nederland bij de uitvoering en controle op het verdrag als centraal punt zal fungeren. Nederland moet het proces van ratificatie door de parlementen in de gaten houden en het moment bepalen waarop het verdrag in werking treedt. Als de uitvoering van het verdrag is begonnen, moet Nederland elke vijf jaar een toetsingsconferentie organiseren. De keuze van Nederland wordt gezien als blijk van erkenning voor de actieve rol die Nederland heeft gespeeld bij de totstandkoming van het verdrag.