Diplomaten met besmet verleden

DEN HAAG, 15 sept. Verscheidene Iraakse diplomaten met een omstreden reputatie zijn de afgelopen jaren in Nederland werkzaam geweest. Ambassadeur Mundhir Al-Wandawi, die van 1986 tot vorig jaar augustus Irak vertegenwoordigde, wordt in brede kring verantwoordelijk geacht voor de dood van talloze tegenstanders van het Ba'ath-regime.

Al-Wandawi heeft in 1963 tijdens de Iraakse revolutie aan het hoofd gestaan van de militie van de Ba'ath-partij. Onder zijn leiding hadden gewelddadige afrekeningen plaats met tegenstanders van het nieuwe regime. De schattingen over het aantal doden hierbij lopen uiteen van duizend tot ver boven de tienduizend.

Het ministerie van buitenlandse zaken geeft desgevraagd geen commentaar op de toelating van diplomaten. Volgens ingewijden is de gewelddadige reputatie van Al-Wandawi bekend geweest bij ambtenaren en diplomaten. Nederland weigert echter niet snel zich akkoord te verklaren met de benoeming van buitenlandse diplomaten, aldus een hoge ambtenaar. 'Alleen als een kandidaat Nederlanders of Nederland kwaad heeft gedaan of als hij niet de volledige steun heeft van het staatshoofd van het betrokken land, wil Den Haag wel eens nee zeggen', zegt de ambtenaar. Nederland accepteerde in 1978 ook de Irakees Abul Khail als ambassadeur, nadat deze door Canada tot persona non grata was verklaard wegens het bespioneren van Koerdische landgenoten. In Iraakse kringen stond Khail bekend als lid van de geheime dienst Mukhabarat. Halverwege de jaren zeventig is het ministerie van buitenlandse zaken bij herhaling ervan op de hoogte gebracht dat de toenmalige Iraakse zaakgelastigde Ismail Al-Kadhi Koerdische vluchtelingen in Nederland zou bedreigen en bespioneren. Zaterdags Bijvoegsel: Vijftien jaar Irakees-Nederlandse betrekkingen

    • Steven Adolf
    • Robert van de Roer