CASUS

De man groeide op als oudste zoon in een streng katholiek gezin onder de voortdurend veeleisende blikken van zijn ouders. Hij doorliep het gymnasium en ging vervolgens geneeskunde studeren. Zijn ouders gaven hem al in zijn eerste studiejaar een witte doktersjas en een stethoscoop cadeau. Hij trouwde nog voor het einde van zijn studie. De seksuele relatie was echter zo verkrampt dat het huwelijk in feite niet werd geconsumeerd. Er volgde een echtscheiding. Ook de studie werd niet afgemaakt. De man werd architect en was daardoor in de ogen van zijn ouders een mislukkeling. Hij ging tekenles geven en hertrouwde met een leerling uit zijn klas. Van zijn nieuwe echtgenote maakte hij een 'grootse' vrouw en moeder, tegelijkertijd kleineerde hij haar. Zij belandde na de geboorte van hun eerste kind met een kraambedpsychose op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Na de dood van zijn vader raakte de man steeds meer gepreoccupeerd met agressie en geweld. Toen de de vrouw van hem wilde scheiden, wurgde hij haar.

CASUSDe man was de middelste van vijftien kinderen uit een streng protestants-christelijk gezin. Hij was in het gezin een buitenbeentje en had niet zoveel contact met de anderen. Hij verloofde zich met een katholieke boerendochter uit de Betuwe. Zij volgde een opleiding tot geneeskundige. Haar ouders waren tegen het voorgenomen huwelijk en namen de aanstaande van alle kanten op de korrel. De vrouw hemelde hem soms op maar begon hem ook allerlei dingen te verbieden. Hij mocht niet meer naar het voetballen. Op haar verzoek ging hij gekleed in een officiersuniform mee naar een feestje, hoewel hij in zijn diensttijd nooit verder was gekomen dan korporaal. Nadat hij katholiek was geworden om haar en haar ouders te behagen, verbrak zij de verloving in bijzijn van haar ouders. Toen het niet lukte de zaak met haar uit te praten, wurgde hij haar en sprong direct daarna voor de trein. Hij overleefde dit, maar liep zeer ernstig hersenletsel op.(Deze zaken worden uitgebreid beschreven in: Partnerdoding, een empirisch forensisch-psychiatrisch onderzoek) CASUSDe man groeide op als oudste zoon in een streng katholiek gezin onder de voortdurend veeleisende blikken van zijn ouders. Hij doorliep het gymnasium en ging vervolgens geneeskunde studeren. Zijn ouders gaven hem al in zijn eerste studiejaar een witte doktersjas en een stethoscoop cadeau. Hij trouwde nog voor het einde van zijn studie. De seksuele relatie was echter zo verkrampt dat het huwelijk in feite niet werd geconsumeerd. Er volgde een echtscheiding. Ook de studie werd niet afgemaakt. De man werd architect en was daardoor in de ogen van zijn ouders een mislukkeling. Hij ging tekenles geven en hertrouwde met een leerling uit zijn klas. Van zijn nieuwe echtgenote maakte hij een 'grootse' vrouw en moeder, tegelijkertijd kleineerde hij haar. Zij belandde na de geboorte van hun eerste kind met een kraambedpsychose op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Na de dood van zijn vader raakte de man steeds meer gepreoccupeerd met agressie en geweld. Toen de de vrouw van hem wilde scheiden, wurgde hij haar.

CASUSDe man was de middelste van vijftien kinderen uit een streng protestants-christelijk gezin. Hij was in het gezin een buitenbeentje en had niet zoveel contact met de anderen. Hij verloofde zich met een katholieke boerendochter uit de Betuwe. Zij volgde een opleiding tot geneeskundige. Haar ouders waren tegen het voorgenomen huwelijk en namen de aanstaande van alle kanten op de korrel. De vrouw hemelde hem soms op maar begon hem ook allerlei dingen te verbieden. Hij mocht niet meer naar het voetballen. Op haar verzoek ging hij gekleed in een officiersuniform mee naar een feestje, hoewel hij in zijn diensttijd nooit verder was gekomen dan korporaal. Nadat hij katholiek was geworden om haar en haar ouders te behagen, verbrak zij de verloving in bijzijn van haar ouders. Toen het niet lukte de zaak met haar uit te praten, wurgde hij haar en sprong direct daarna voor de trein. Hij overleefde dit, maar liep zeer ernstig hersenletsel op.(Deze zaken worden uitgebreid beschreven in: Partnerdoding, een empirisch forensisch-psychiatrisch onderzoek)

    • Frank Vermeulen