Bush dient wet in voor steun Zuid- Amerika

WASHINGTON, 15 sept. De Verenigde Staten willen de Zuid-Amerikaanse en Caraibische landen de komende vijf jaar met 100 miljoen dollar per jaar en een forse vermindering van schulden gaan steunen.

President Bush heeft gisteren een wet bij het Congres ingediend, waarin zijn in juni aangekondigde plan 'Enterprise for the America's', wordt geconcretiseerd. Behalve een impuls voor de investeringen behelst het plan maatregelen om het het milieu beter te beschermen. 'Ik beschouw dit als een van de belangrijkste initiatieven van mijn regering. Het opent een heel nieuw hoofdstuk in onze relaties, dat niet op hulp maar op handel gebaseerd zal zijn', zei Bush gisteren.

De nieuwe wet beoogt de regering in staat te stellen Zuid-Amerikaanse schulden aan het Amerikaanse programma 'Voedsel voor vrede', aan internationale hulpprogramma's en Amerikaanse kredietinstellingen kwijt te schelden of te verminderen. Met de jaarlijkse steunbedragen van 100 miljoen dollar wordt een investeringsfonds van de Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank dat 1,5 miljard dollar zal beheren, gevoed. Uit dit fonds wordt steun geboden aan landen die hun investeringen willen aanpassen en uitbreiden. (Reuter)