Bridge

Waarschijnlijk kan het vandaag in Geneve aflopendewereldkampioenschapstoernooi in het Guinness Book of Records worden bijgeschreven als het toernooi waarin de meeste spellen zijn gespeeld van alle toernooien ooit gehouden. Aan de resultaten en andere belangwekkende aspekten van deze wereldkampioenschappen zijn de afgelopen veertien dagen al verschillende beschouwingen gewijd. Het lijkt daarom goed nu maar meteen de aandacht te richten op enkele spellen die in Geneve de tongen hebben los gemaakt.

Het spel waarop het Duitse team in de finale van het knock-out-toernooi om de wereldtitel voor teams de leiding definitief van het Amerikaanse team overnam, was dit: (Schoppen) 9 5 4(Harten) H B 8(Ruiten) A 10 7(Klaver) V B 7 5(Schoppen) B 3 2(Harten) 10 7 5 4(Ruiten) 6 4(Schoppen) 10 8 3 2(Klaver) A H 10(Harten) A 9 6 3(Ruiten) H 9 8 2(Klaver) 6 4(Schoppen) V 8 7 6(Harten) V 2(Ruiten) V B 5 3(Schoppen) A H 9De Amerikanen Chasen-Seamon (ZN) bereikten via 1 (Ruiten) - 1 (Harten) (!), 2 (Harten) een, afgezien van het bieden, betrekkelijk kleurloze deelscore die met een overslag werd gewonnen. Rohowsky-Nippgen (ZN) traden in de gesloten kamer heel wat krachtdadiger op: 1 SA - 3 SA. Dat lijkt een tamelijk uitzichtsloze affaire, maar zie! Moss (W) kwam met de ongeboden hoge kleur uit, (Schoppen) 2, die via (Schoppen) V van veteraan Coon (O) naar Z's (Schoppen) A liep. Rohowsky stak hierna over met (Ruiten) A en speelde (Ruiten) 10 voor die O niet dekte in de hoop dat Z de (Ruiten)-positie niet goed zou taxeren. Maar deze liet de (Ruiten) 10 gewoon doorlopen. Z putte kennelijk hoop uit het feit dat hij een extra slag had ontwikkeld zonder dat hij hiervoor van slag af hoefde te gaan. Zijn (Schoppen)-dekking was dus nog intakt gebleven. Maar als hij naar (Klaver) V in N toe wil spelen of de 4de (Harten) hoog wil krijgen, moet hij vrijwillig (Schoppen) A of (Ruiten) H als entree gebruiken waardoor bij OW slagen vrij worden. Om deze reden speelde hij waarschijnlijk (Harten) B uit N voor, en O dekte weer niet, wellicht onder invloed van Zia Mahmoods geruchtmakende Bols Tip, die we hier enige tijd geleden uitvoerig hebben belicht. Z had nauwelijks een andere keuze dan ook (Harten) B door te laten lopen, en dat was dus weer een extra slag. Nu stak hij met (Ruiten) H naar de hand over om (Klaver) te spelen. O nam N's (Klaver) B met (Klaver) H, incasseerde niet zijn hoge (Ruiten) V, maar bracht meteen (Schoppen) terug.

Rohowsky had niets te winnen met een snit omdat slag 1 al duidelijk had gemaakt dat W over (Schoppen) B beschikte. Hij nam dus (Schoppen) A en kreeg de derde aangename verrassing te verwerken: Moss meende zich in (Schoppen) te moeten deblokkeren door (Schoppen) B bij te spelen ten einde met een kleine (Schoppen) zijn partner met diens veronderstelde (Schoppen) 10 te bereiken. Maar deze kaart bezat Z en het was diens 9de slag. De winst bedroeg voor de Duitsers 10 imps en dat bracht hen met 7 imps aan de leiding. Zou deze manche zijn down gegaan, dan hadden de Amerikanen hun voorsprong van 3 imps weer vergroot tot 9 imps. Dat is het kapitale verschil van 16 imps! Op het volgende spel vergrootten de Duitsers hun voorsprong door hun agressieve bieden en slim tegenspel: (Schoppen) 10 9 8(Harten) A 7 6(Ruiten) A 3 2(Klaver) H B 6 4(Schoppen) 5 3(Harten) H V 10 8(Ruiten) H 10 8 4(Klaver) V 10 8(Schoppen) A B 7 6 4 2(Harten) 4 3(Ruiten) V B 7(Klaver) 9 5(Schoppen) H V(Harten) B 9 5 2(Ruiten) 9 6 5(Klaver) A 7 3 2In de open kamer opende Bitschene met een zwakke SA, O had natuurlijk niets te melden en toen Ludewig 2 (Schoppen) antwoordde (let op dat zij geen transfer-biedingen spelen!), werd ook W de mond gesnoerd. Ludewig maakte 9 slagen omdat hij terecht (Klaver) A bij O taxeerde. W had anders met (Klaver) A naast (Harten) H - V en (Ruiten) H wel een negatief doublet op 2 (Schoppen) gegeven of iets anders ondernomen.

In de gesloten kamer is de N-hand in de Amerikaanse biedstijl geen openingsbod. Moss paste dus, maar nu opende Nippgen als O met 1 SA, die in deze positie slechts 10 tot 12 punten sterk is! Coon volgde met 2 (Schoppen), waarop Rohowsky als W een negatief doublet los liet. De Duitsers gebruiken hier dus geen strafdoubletten. Moss liet horen dat hij niet onbemiddeld was door te redoubleren, waarop O zijn 4-kaart (Harten) noemde. Na passen van Z en W besloot N tot 3 (Schoppen). W kwam met troef uit, Z nam met (Schoppen) A en speelde troef terug. O won en speelde (Harten) na en W's (Harten) 8 mocht de slag houden. Dit gaf Rohowsky, met zijn 23 jaren de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis, de kans een verhullende kaart na te spelen: (Harten) V! Coon nam, troefde een (Harten) en legde (Ruiten) V op tafel. W dekte en (Ruiten) A won de slag. W leek nu (Harten) V-B en (Ruiten) H te hebben, en O (Harten) H en (Schoppen) H -V. Coon achtte het meer voor de hand liggen dat O met (Klaver) V erbij 1 SA had geopend, dan dat W met slechts 8 punten een negatief doublet zou hebben gegeven. Hij speelde dus een (Klaver) naar (Klaver) H toen hij weer in de hand was gekomen, en ging een down. Dat was weer 5 imps voor Duitsland op een betrekkelijk onschuldig spelletje.

De laatste twee spellen bewaar ik voor een volgende maal.