Belgische ambtenaren krijgen premie in vorm vanmaaltijdbonnen

BRUSSEL, 15 sept. Belgie introduceert dit jaar een nieuwigheid voor de betaling van zijn ambtenaren: de traditionele 'eindejaarspremie' wordt dit jaar niet uitgekeerd in geld, maar in 'maaltijdcheques'. Gisteren kwam het Vlaamse gewestministerie voor het openbaar ambt met de ambtenarenbonden overeen dat de beloofde salarisverhoging behalve in geld de komende drie jaar ook zal bestaan uit jaarlijkse, in november uit te reiken cheques van elk 3000 frank (175 gulden). Aanvankelijk had de Vlaamse minister, de socialist Luc Van den Bossche, zich tegen een dergelijke betaling in natura gekeerd, maar nadat de Waalse executieve al eerder dit jaar tot een dergelijke maatregel had besloten, kon Van den Bossche niet anders meer omdat anders de beloning van het franstalige en nederlandstalige onderwijzend personeel te ver uit elkaar zou lopen.

De toekenning van maaltijdcheques levert de Vlaamse regering een besparing op van 1,9 miljard frank (ruim 100 miljoen gulden) voor het onderwijs en ongeveer 3 miljoen gulden voor de overige ambtenaren. Dat komt doordat er geen sociale en fiscale lasten betaald hoeven worden. De ontvanger van de maaltijdcheque hoeft hierover evenmin belasting te betalen.

De franstalige onderwijsbonden hebben zich gisteren overigens fel gekeerd tegen het plan van de Waalse executieve. Zij hebben aangekondigd de komende drie maanden zes dagen te zullen staken. Ook zullen ze weer marsen op Brussel houden, net als op het eind van het afgelopen schooljaar, toen ze het verkeer in Brussel herhaaldelijk in het honderd lieten lopen met protestacties voor meer salaris.

Maaltijdcheques bestaan in Belgie al heel lang, maar werden tot dusver alleen door het particuliere bedrijfsleven zonder kantine aan het personeel uitgereikt om tegemoet te komen in de kosten van het middagmaal. De waarde van zo'n cheque is maximaal 244 frank (13,42 gulden), een hoger bedrag zou belast worden.

In principe kan de maaltijdcheque alleen op werkdagen in de bij het systeem aangesloten restaurants worden aangeboden, maar in de praktijk is de cheque steeds meer een alternatief wettig betaalmiddel geworden. Wanneer het hele gezin in het weekeinde 'op restaurant' gaat, kan eenvoudig met maaltijdcheques worden betaald. Ook in winkels wordt de cheque vaak gebruikt om af te rekenen.

Aanvankelijk was de Belgische regering sterk gekant tegen het gebruik van maaltijddcheques omdat ze het sociale stelsel zouden ondermijnen. Het fenomeen is echter allengs zo ingeburgerd geraakt, dat nu zelfs de ambtenaren erin krijgen uitbetaald.

    • Frits Schaling