Varkensliefde en Leven

Wat loopt daar door de parken? Een meisje met een varken.

Hoe is ze aan hem gekomen? Ze zag hem lopen tussen de bomen.

Was ze dan niet erg verlegen? Ja, ze kwam hem zomaar tegen.

Toch is ze met hem mee gegaan? Dat heeft ze inderdaad gedaan.

Wat kon haar toch in hem bekoren? Zijn snuit, zijn glimlach en zijn oren.

Zeg wat ze verder van hem vindt? Zijn wimpers zijn als van een kind. Waarom graaft hij nu naar truffels? Dat is uit dankbaarheid voor knuffels.

Waarom lopen ze te zuchten? Omdat ze het afscheid duchten.

En waar praten ze nu over? Over een plekje in het lover.

Horen ze het tijdstip naderen? Ja, en 't ruisen van de bladeren.

Geloven zij dan in een wonder? Ja, ze kunnen niet meer zonder.

Knechtje

Er zijn nog allerlei andere argumenten, zoals de onduidelijke terminologie voor het begrip kind, de verschillende woorden die door elkaar werden gebruikt, waarbij ook opvalt dat deze woorden weer vaak samenvallen met die voor dienaar en slaaf (zoals het woord 'knechtje' in de bijbel, waar ik mij als kind al over verwonderde). Er was het ontbreken, in de scholen, van het inzicht dat er voor kinderen verschillende ontwikkelingsfasen bestaan; Aries citeert een beschrijving van een leraar die 'een ontelbare schare van scholieren jong en oud het hoofdstuk over de constructie voorleest uit Doctrinale van Alexandre de Villedieu' en vervolgt: 'Hoe kon het ook anders. De lesprogramma's waren niet onderverdeeld naar moeilijkheidsgraad. Het enige verschil tussen ouderen en jongeren was dat de ouderen voor de zoveelste keer herhaalden wat de jongeren voor het eerst hoorden'. Er was het ontbreken van seksuele taboes: geen onderwerp dat ongeschikt werd gevonden voor kleine oren, geen passages in de literatuur die kinderen niet mochten lezen; pas tegen het einde van de 16de eeuw komt daar verandering in. 'Bepaalde opvoeders kregen gezag, hun opvattingen en morele bezwaren vonden definitief gehoor. Zij duldden niet langer dat kinderen dubieuze boeken in handen kregen. De eerste gekuiste kinderuitgaven van klassieke boeken begonnen te verschijnen. Een zeer belangrijke fase, want vanaf dit moment af kunnen we inderdaad spreken van eerbied voor het kind. Wij zien die zorg in dezelfde tijd ontstaan zowel bij katholieken en protestanten, in Frankrijk en in Engeland.'

    • Rudy Kousbroek