Theologen Leuven tegen slotdocument

LEUVEN, 14 sept. De deelnemers aan het internationaal theologisch congres dat deze week in Leuven plaatsvond, hebben het slotdocument verworpen. Hierin werd ondermeer van het Vaticaan geeist een einde te maken aan 'intimidatie van kritische theologen'. Verder werd in het slotdocument de achtergestelde positie van de vrouw binnen de Rooms-Katholieke kerk gekritiseerd als ook de positie van de leek. Het congres had plaats ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het internationaal theologisch tijdschrift Concilium. Dit blad werd in 1965 opgericht om de geest van het Tweede Vaticaans Concilie levend te houden.