Regering adviseert Nederlanders uit te wijken naar Irak

DEN HAAG, 14 sept. De Nederlandse regering heeft de 37 nog in Koeweit verblijvende Nederlanders aangeraden naar Bagdad uit te wijken. Zij zitten in de Iraakse hoofdstad veiliger dan in Koeweit, waar Iraakse militairen in toenemende mate huizen plunderen en waar de voedselsituatie slechter is geworden.

Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag spreekt van 'een toenemend brutaal optreden' van de militairen tegen buitenlanders. Twee dagen geleden drong een groepje militairen het huis van de Nederlandse ambassadeur Veling binnen. Hoewel zij dreigend optraden, bleef fysiek geweld achterwege. Na enige tijd vertrokken de militairen weer. In Den Haag weet men niet of het een georganiseerde intimidatiepoging betrof Nederland weigert zijn ambassade te sluiten of een actie op eigen houtje van militairen. De Iraakse ambassadeur in Den Haag is inmiddels naar het ministerie ontboden, om een scherp protest te aanhoren. Het ministerie meent dat er in Bagdad betere mogelijkheden zijn om met de Nederlanders contact te hebben. Met de ambassade in Bagdad is rechtstreeks radiocontact, de contacten met Koeweit lopen via bevriende landen (Belgie, Denemarken, Groot-Brittannie en Duitsland). Daardoor is per dag slechts een keer verbinding met ambassadeur Veling mogelijk. Bovendien moeten de Nederlanders, als zij Koeweit verlaten, toch via Bagdad reizen. Nu zijn er ook nog hotelkamers beschikbaar, over enige tijd is dat wellicht niet meer het geval.

Volgens het ministerie is het advies aan de Nederlanders niet gegeven omdat er sprake zou zijn van een plotselinge dramatische verslechtering van de situatie in Koeweit, maar is er slechts sprake van een voorzorgsmaatregel.

Niet bekend

Ambassadeur Veling blijft op zijn post, totdat hij wordt weggestuurd. Behalve Veling zijn er nog zes EG-ambassadeurs in Koeweit-stad. De anderen hebben hun ambassades 'tijdelijk verlaten'. De ambassades zijn niet formeel gesloten; de annexatie van Koeweit wordt niet erkend.