Recherche onderzoekt fraude NBM-Amstelland

ROTTERDAM, 14 sept. De afdeling fraudezaken van de gemeentepolitie Den Haag stelt een onderzoek in naar ondermeer de voormalige topman van het bouwconcern NBM Amstelland, M. G. Van den Broek, omdat deze zich mogelijk schuldig zou hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte.

Dat heeft mr. A. van Hees vanochtend bevestigd. Van Hees is curator in het faillissement van Cunera Beleggingen BV, een aquisitiebedrijf dat destijds zaken deed voor NBM Amstelland.

Van den Broek, die afgelopen zomer om onduidelijke reden bij NMB Amstelland is vertrokken, zou samen met enkele zakenrelaties stukken hebben geantedateerd om zo te voorkomen dat schuldeiser ABN Bank beslag zou leggen op aandelen van Themaplan, het projektontwikkelingsbureau van NBM Amstelland. Van den Broek ontkende vanochtend opzettelijk valsheid in geschrifte te hebben gepleegd.

Directe aanleiding voor het justitieel onderzoek vormen de verwikkelingen rond het faillissement van Cunera Beleggingen BV, een soort van acquisitiebureau dat feitelijk los stond van NBM Amstelland maar dat wel Themaplan aan projekten hielp. G. J. Knaap, onder-directeur van Verlinden Vastgoed in Amsterdam dat indirect schuldeiser is in deze zaak en ook in een andere kwestie met Van den Broek van NBM Amstelland overhoop ligt, geeft een korte geschiedenis van het voorafgaande: Cunera Beleggingen BV, dat vorige jaar definitief ten onder is gegaan, was al in 1988 failliet verklaard maar kon toen worden gered doordat ondermeer NBM Amstelland bereid bleek 230.000 gulden in Cunera te steken. Korte tijd later meldde zich evenwel een nieuwe schuldeiser: de ABN Bank meende enkele tonnen van Cunera Beleggingen tegoed te hebben. Omdat bij Cunera nauwelijks meer iets te halen viel stapte de ABN naar Themaplan, daar Cunera Beleggingen op dat moment nog steeds een belang in Themaplan had. Toen de ABN op 23 augustus, vijf dagen nadat het faillissement van Cunera door tussenkomst van ondermeer NBM Amstelland ongedaan was gemaakt, bij Themaplan aanklopte om beslag te laten leggen op de aandelen Themaplan die eigendom waren van Cunera Beleggingen, kreeg de deurwaarder te horen dat Themaplan niet het aandelenregister bij de hand had en of de bankiers maar over een paar dagen terug wilden komen.

Toen de ABN terugkwam bleek dat de aandelen die Cunera Beleggingen in Themaplan had al waren verpand aan NBM Amstelland in ruil voor de 230.000 gulden die de bouwonderneming had aangewend om het faillissement van Cunera Beleggingen ongedaan te maken. De ABN kon dientengevolge geen beslag leggen op de aandelen Themaplan van Cunera Beleggingen.

Betrokkenen twijfelen er sterk aan of een en ander op een zuivere manier tot stand is gekomen. Mr. A. van Hees (Stibbe Blaise De Jong), curator in de zaak Cunera Beleggingen, bevestigt dat er aanwijzingen zijn dat er gemanipuleerd is met de stukken, dat NBM Amstelland, kort nadat de ABN zich had gemeld, de verpanding heeft gerealiseerd en die verpanding in de boeken zodanig heeft geantedateerd dat de verpanding in de boeken voor de komst van ABN is geschied. De Haagse recherche stelt nu volgens Van Hees, mede op diens verzoek, een onderzoek in. De afdeling fraude van de Haagse gemeentepolitiewaren bevestigde vanochtend dat er een onderzoek loopt, dat waarschijnlijk in een strafrechtelijk onderzoek zal overgaan.

Knaap, van Verlinden Vastgoed, geeft de namen die onder de stukken staan waar de verpanding in wordt geregeld. Het gaat om: Van den Broek, directeur F. Gremmen van Cunera Beleggingen en directeur G. Alblas van Themaplan. Knaap meent bovendien over getuigen te beschikken die hebben bevestigd dat de zaak is geantedateerd. Zo zou Gremmer van Cunera dat hebben bevestigd en ook iemand die bij een vergadering op het hoofdkantoor van NBM Amstelland in Den Haag aanwezig was toen er een tefeloontje binnenkwam dat de ABN beslag wilde leggen op aandelen Themaplan. 'Toen is die verpanding in scene gezet', aldus Knaap.

Van Hees hoopt dat het recherche-onderzoek duidelijkheid creeert omtrent de rol die NBM Amstelland in het faillissement van Cunera Beleggingen heeft gespeeld. 'Als het allemaal juist is kan daaruit een aansprakelijkheid jegens NBM Amstelland voortvloeien.'

Schuldeiser claimen 'vele miljoenen' van het failliete Cunera Beleggingen. Van Hees hoopt een gedeelte daarvan op NBM Amstelland te kunnen verhalen. Van den Broek zei vanochtend nog niet op de hoogte te zijn van een recherche-onderzoek. 'Ik heb van de curator begrepen dat er verdachtmakingen zijn van Verlinden.'

Volgens Van den Broek probeert Verlinden NMB Amstelland stelselmatig zwart te maken. Over het verwijt dat stukken zijn geantedateerd merkt hij op: 'Het komt wel vaker voor dat stukken een dag blijven liggen en pas de volgende dag worden ondertekend. Maar van enige opzet is geen sprake.'

Volgens Van Campen, secretaris raad van bestuur bij NBM Amstelland is het bedrijf met de curator in gesprek 'over problemen die hij heeft met het faillissement'.

Van Campen wil over die gesprekken geen mededelingen doen.