Raad van Europa

STRAATSBURG, 14 sept. De Raad van Europa heeft gisteren een conventie aangenomen die het 'witwassen' moet tegengaan van geld afkomstig van de handel in drugs of wapens of door terrorisme en fraude. Landen die de conventie ondertekenen, verplichten zich naar het buitenland overgehevelde geldbedragen die met deze criminele activiteiten zijn verdiend te bevriezen. (AFP)