PvdA A'dam: hardere aanpak criminele junks

AMSTERDAM, 14 sept. Junks die bij herhaling strafbare feiten plegen moeten harder worden aangepakt. Als zij werkelijk zijn afgekicked kunnen zij worden gegratieerd. Dit staat in het deze week verschenen werkplan 1990-1991 van de PvdA-gemeenteraadsfractie in Amsterdam.

Een jaar geleden pleitte de Amsterdamse PvdA in het politieke programma voor de gemeenteraadsverkiezingen nog voor legalisering van harddrugs. Volgens raadslid R. van Hoeve is dit idee in theorie heel mooi. 'We krijgen echter geen kans het in praktijk te brengen en mensen die slachtoffer zijn van de overlast door junks moeten gaan merken dat de politiek er iets aan gaat doen'. De PvdAfractie wil dat het 'zitten-of-afkicken beleid' wordt uitgebreid door meer bedden en cellen beschikbaar te stellen. Met justitie moet worden overlegd over een verscherpt vervolgings- en een verruimd gratiebeleid. Volgens Van Hoeve is het werkplan deels ontstaan door te luisteren naar het ongenoegen van de kiezers over de leefbaarheid en veiligheid in Amsterdam.

De PvdA-fractie voelt zich aangesproken door het thema van het boek 'Lof der dwang' van de socioloog H. Vuysje, een pleidooi voor een minder onverschillige overheid ten aanzien van overtredingen en misdrijven en herstel van de sociale controle. Een kordate overheid kan het verantwoordelijkheidsbesef wel bevorderen, maar niet kan vervangen, aldus het plan.

Ook de verkeersveiligheid moet krachtiger worden bevorderd, volgens de fractie. Het autogebruik moet worden teruggedrongen en de maximumsnelheid in woonwijken zou 30 kilometer per uur moeten zijn. Het illegaal gebruik van trambanen moet worden bestreden. Er moet een signaleringssysteem komen om het door rood licht rijden aan te pakken.

In het werkplan komt de fractie terug op de slechte verkiezingsuitslag voor de PvdA. In plaats van de deemoed daarover van voor de vakantie willen de raadsleden nu tonen wat zij waard zijn. 'De PvdA zal zich tot het uiterste moeten inzetten om de Amsterdammers weer het gevoel te geven dat de partij voor hen opkomt', aldus het plan. Voor de verkiezingen was er veel kritiek op de strakke stemdiscipline. Nu zal 'teamwerk onze ploeg profiel moeten geven'.

De controlementaliteit van het PvdA-gewest moet worden doorbroken door een opener werkwijze, 'waarin meedenkende partijgenoten en betrokkenen zich vrijuit met de koers van de PvdA kunnen bemoeien'.

Het werkplan wordt op 20 september door de Gewestelijke Vergadering besproken.