Powell over bijdragen Golf: VS willen van Europa troepen mettanks

DHAHRAN, 14 sept. De Europese bondgenoten die bereid zijn deel te nemen aan de multinationale strijdmacht in Saoedi-Arabie zouden vooral tanks en pantserwagens moeten sturen.

Dat heeft generaal Colin Powell, de chef van de Amerikaanse strijdkrachten, gisteren gezegd. De voorzitter van het Amerikaanse comite van chefs van staven inspecteerde gisteren Amerikaanse Htroepeneenheden in het noorden van Saoedi-Arabie. Hij ging daarbij in op het Amerikaanse verzoek aan de Europese NAVO-partners om de Amerikanen met grondeenheden bij te staan. Powell zei van 'onze Europese vrienden' met name gepantserde en gemechaniseerde eenheden te verwachten die in staat zijn met succes in de woestijn te opereren.

Verwacht wordt dat Engeland een dezer dagen nieuwe bijdragen aan de internationale strijdmacht in het Golfgebied toezegt. Powell zei gisteren dat hij details over die Britse bijdrage wil coordineren met zijn Britse ambtgenoot, die hij morgen in Madrid ontmoet.

De commandant van de Amerikaanse troepen in Saoedi-Arabie, generaal Norman Schwarzkopf, zei gisteren dat zijn strijdkrachten op het ogenblik al sterk genoeg zijn om elke Iraakse aanval te weerstaan, maar dat aanvullende eenheden nopodzakelijk zijn om 'een kans van honderd procent' te bereiken. 'Geef me een paar maanden en dan zal ik in staat zijn om op te staan en te zeggen dat er absoluut geen enkel vraagteken meer bestaat', aldus de generaal. Hij gaf toe dat de aanvoer van troepen en materiaal een achterstand van acht dagen op het tevoren uitgezette schema heeft bereikt. Logistieke problemen en defecten aan schepen die met tanks onderweg zijn zijn verantwoordelijk voor de achterstand. Schwartzkopf zei zich over de achterstand echter geen zorgen te maken. De Amerikaanse minister van defensie, Cheney, gaf gisteren toe dat 'sommige' Amerikaanse marineschepen 'minder goed zijn onderhouden' dan de bedoeling is. Cheney zei dat de Amerikaanse regering nog geen besluit heeft genomen over de uiteindelijk gewenste omvang van de strijdmacht in Saoedi-Arabie. Tot dusverre hebben de Amerikanen 140.000 man naar het Golfgebied overgebracht. (Reuter, UPI)